big steaming shit là gì - Nghĩa của từ big steaming shit

big steaming shit có nghĩa là

1. Theo nghĩa đen, danh từ;Một đống phân, thường để ngoài trời lạnh cho dù, hơi nước trong khi vẫn ấm/tươi. 2. Tiếng lóng, danh từ;Vật chất phân có mùi và/hoặc gây khó chịu trong mùi. 3. adj .;để thể hiện sự không hài lòng với một người hoặc một người.

Thí dụ

1. Con chó của tôi để lại một cái chết tiệt lớn trong sân. 2. Tôi không biết điều gì anh ấy đã ăn, nhưng đó là một thứ hấp dẫn lớn anh ấy rời đi. 3. Đêm này hóa ra là một shit hấp lớn!