boards of canada là gì - Nghĩa của từ boards of canada

boards of canada có nghĩa là

Michael Sandison và Marcus Eoin ban nhạc điện tử sùng bái, nổi tiếng với âm nhạc của album có quyền 'và' geogaddi '.Michael Sandison và Marcus Eoin đều sinh ra ở Scotland và đã tận hưởng sự hoan nghênh ngầm cho công việc của họ, một số âm nhạc của họ cũng đã góp mặt trong hoạt hình của David Firth's 'hình ảnh động của Salad Fingerers.

Họ hiện đang phát hành công việc thông qua các hồ sơ Warp.

Ví dụ

Anh chàng có bạn đã nghe bảng của Canada bài hát XYZ?

boards of canada có nghĩa là

Một ban nhạc kỹ thuật xung quanh bao gồm Mike Sandison và Marcus Eoin;Họ đã phát hành ba album trong sự tồn tại của họ: Âm nhạc có quyền cho trẻ em, GeoGaddi và Lửa trại Headphase.Album thứ ba của họ là một sự khởi đầu đáng kể từ các phong cách trước đây của họ. Họ được biết đến với thư viện bài hát rộng rãi hai mặt của họ - một bên bị hỏng, xấu xa và đáng sợ, và bên kia công việc của họ là khá thư giãn và gọn gàng.

Ví dụ

Anh chàng có bạn đã nghe bảng của Canada bài hát XYZ?