Cách chạy code php trên trình duyệt

Với bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ về Lệnh để chạy tệp Php trên Chrome các sự cố trong lập trình

php -S locahost:8000
 

Sử dụng nhiều ví dụ khác nhau, chúng tôi đã học được cách giải quyết Lệnh chạy tệp Php trên Chrome

Làm cách nào để chạy chương trình PHP trong Chrome?

Làm cách nào để chạy tệp PHP trong trình duyệt?

php” được đặt bên trong thư mục “htdocs”. Nếu bạn muốn chạy nó, hãy mở bất kỳ trình duyệt web nào và nhập “localhost/demo. php” và nhấn enter. Chương trình của bạn sẽ chạy. 06-Jun-2022

Làm cách nào để chạy tệp PHP từ dòng lệnh?

Bạn chỉ cần làm theo các bước để chạy chương trình PHP bằng dòng lệnh

 • Mở terminal hoặc cửa sổ dòng lệnh
 • Chuyển đến thư mục hoặc thư mục được chỉ định chứa các tệp php
 • Sau đó, chúng ta có thể chạy mã php bằng lệnh sau. tên_tệp php. php

Làm cách nào để mở tệp PHP HTML trong Chrome?

Hướng dẫn từng bước một

 • Tải và cài đặt XAMPP – Việc cài đặt khá đơn giản và dễ dàng
 • Khởi động XAMPP – Sau khi cài đặt, bạn cần mở XAMPP Control Panel
 • Tạo trang PHP của bạn
 • Đặt tệp PHP trên máy chủ
 • Tìm đường dẫn đến trang PHP của bạn trong trình duyệt Chrome của bạn

Làm cách nào để mở tệp PHP?

Đi đến vị trí lưu trữ tệp PHP của bạn, sau đó nhấp vào tệp PHP để chọn tệp đó. Nhấp vào Mở. Nó ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ. Làm như vậy sẽ mở tệp PHP trong BBEdit; . 28-Jul-2022

Làm cách nào để chạy một trang web PHP cục bộ?

Chạy mã của bạn trên localhost Nhập lệnh php -S localhost. 8000 để chạy trang web của bạn trên cổng 8000. Ghi chú. Nếu bạn gặp lỗi 'php' không được nhận dạng, bạn có thể cần phải thêm nó vào đường dẫn của mình theo cách thủ công. Để làm điều đó, xác định vị trí php. exe (đối với tôi nó nằm trong thư mục C. \xampp\php\ ). 17-Feb-2021

PHP có chạy trong trình duyệt không?

PHP không phải là một phần của trình duyệt của bạn. Và đây là nơi mọi thứ thay đổi từ góc nhìn thế giới đơn giản, lấy trình duyệt làm trung tâm. Khi bạn tải xuống một trình duyệt web, bạn sẽ nhận được HTML, CSS và JavaScript, nhưng bạn không nhận được PHP. Các tập lệnh PHP—mà bạn sắp viết—phải được thông dịch bởi chương trình thông dịch PHP, được gọi là php

Tôi có thể chạy PHP mà không cần máy chủ web không?

Bạn có thể tạo một tập lệnh PHP để chạy nó mà không cần bất kỳ máy chủ hay trình duyệt nào. Bạn chỉ cần trình phân tích cú pháp PHP để sử dụng nó theo cách này. Kiểu sử dụng này lý tưởng cho các tập lệnh được thực thi thường xuyên bằng cron (trên *nix hoặc Linux) hoặc Trình lập lịch tác vụ (trên Windows). Các tập lệnh này cũng có thể được sử dụng cho các tác vụ xử lý văn bản đơn giản

Làm cách nào để PHP hoạt động trong HTML?

Khi nói đến việc tích hợp mã PHP với nội dung HTML, bạn cần đính kèm mã PHP với thẻ bắt đầu PHP. Mã được bọc giữa hai thẻ này được coi là mã PHP và do đó, mã này sẽ được thực thi ở phía máy chủ trước khi tệp được yêu cầu được gửi tới trình duyệt máy khách. 26-Mar-2022

Hầu hết các bài báo và hướng dẫn được viết về các chủ đề nâng cao. Có thể họ cố tỏ ra thú vị nhưng những gì phổ biến không phải lúc nào cũng có nghĩa là hữu ích

Học cách viết mã?

Vui lòng đăng ký kênh viết mã của tôi trên YouTube

(Xuất bản hướng dẫn mới hầu như hàng ngày. )

Mỗi ngày đều có người mới học cách chạy PHP trong trình duyệt trên máy chủ cục bộ. Vì vậy, tôi đã viết hướng dẫn này đi qua quá trình

Cách chạy tệp script PHP (index. php) trên máy chủ cục bộ

cách chạy php trên localhost video hướng dẫn

Cách chạy tệp PHP trên Localhost Trong Chrome, Firefox hoặc Trình duyệt khác (địa chỉ nhà trên PC cục bộ của bạn mà không phải tải tệp lên qua FTP. )

 • 0. 00 Cách chạy PHP trên localhost trên máy tính / PC của tôi
 • 0. 08 Đảm bảo rằng máy chủ XAmpp đã được cài đặt và đang chạy trên PC của bạn
 • 0. 30 Đến C. Thư mục \xampp\htdocs (thư mục gốc Xampp localhost)
 • 1. 05 Mở mục lục. php mà bạn vừa tạo trong VSCode (Visual Studio Code)
 • 1. 54 Mở file script PHP trên trình duyệt Chrome chạy trên localhost

Chạy các tệp PHP trên localhost trên thanh địa chỉ

Nếu bạn đang chạy PHP trên máy chủ cục bộ, chỉ mục chính. php tập tin sẽ được đặt trong thư mục gốc. Đây thường là thư mục htdocs trong XAMPP. Nếu bạn đang chạy PHP trên máy chủ từ xa, vị trí của chỉ mục. php sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn

Để chạy tệp script PHP trên localhost, bạn cần cài đặt máy chủ. XAMPP là một tùy chọn phổ biến cho việc này. Sau khi XAMPP được cài đặt, bạn có thể khởi động máy chủ rồi điều hướng đến tệp trong trình duyệt web của mình

Các tập tin nên có một. phần mở rộng php. Nếu không, bạn có thể đổi tên hoặc lưu dưới dạng. tập tin php. Khi bạn truy cập file trên trình duyệt, server sẽ chạy code php và hiển thị kết quả

Quá trình này có thể được sử dụng để chạy các tệp php trên máy cục bộ của bạn nhằm mục đích thử nghiệm và phát triển. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không nên sử dụng phương pháp này để chạy các tệp php trên máy chủ sản xuất. Các máy chủ sản xuất phải được định cấu hình để chạy các tệp PHP bằng các phương pháp thích hợp

Chạy tập lệnh PHP từ Terminal (hoặc dòng lệnh)

Có một số điều cần lưu ý khi chạy tệp PHP từ thiết bị đầu cuối hoặc dòng lệnh. Trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng máy chủ đang chạy. Thứ hai, bạn cần biết vị trí của tệp. Và thứ ba, bạn cần chỉ định đường dẫn đến trình thông dịch php

Để chạy tệp php từ thiết bị đầu cuối hoặc dòng lệnh, bạn có thể sử dụng cú pháp sau

php /path/to/file.php

Điều này sẽ chạy mã php trong tệp và hiển thị kết quả. Bạn cũng có thể truyền đối số cho tệp php bằng cú pháp này

Chúng tôi có thể chạy mã PHP trên trình duyệt không?

PHP không phải là một phần của trình duyệt của bạn . Và đây là nơi mọi thứ thay đổi từ góc nhìn thế giới đơn giản, lấy trình duyệt làm trung tâm. Khi bạn tải xuống một trình duyệt web, bạn sẽ nhận được HTML, CSS và JavaScript, nhưng bạn không nhận được PHP. Các tập lệnh PHP—mà bạn sắp viết—phải được thông dịch bởi chương trình thông dịch PHP, được gọi là php.

Tôi có thể chạy PHP mà không cần xampp không?

Để chạy PHP cho web, bạn cần cài đặt Máy chủ web như Apache và bạn cũng cần máy chủ cơ sở dữ liệu như MySQL . Có nhiều máy chủ web khác nhau để chạy các chương trình PHP như WAMP và XAMPP. Máy chủ WAMP được hỗ trợ trong windows và XAMPP được hỗ trợ trong cả Windows và Linux.

Tại sao tập lệnh PHP không chạy trong trình duyệt?

Nếu bạn đang chạy tập lệnh PHP trên máy tính Windows, bạn cần cài đặt PHP theo cách thủ công . Nếu bạn chưa làm như vậy, mã PHP của bạn sẽ không thực thi. Hướng dẫn về quá trình cài đặt, phiên bản và yêu cầu hệ thống được liệt kê tại trang web PHP.

Làm cách nào tôi có thể chạy tệp PHP trong PHP?

Thực thi tệp PHP ¶ .
Yêu cầu PHP thực thi một tệp nhất định. $ php my_script. php $ php -f my_script. php. .
Truyền mã PHP để thực thi trực tiếp trên dòng lệnh. $ php -r 'print_r(get_define_constants());'.
Cung cấp mã PHP để thực thi thông qua đầu vào tiêu chuẩn ( stdin )