Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay không phải là

45 điểm

Trần Tiến

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây? A. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm B. Tương đối đa dạng C. Ổn đinh về tỉ trọng giữa các ngành

D. Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới

Tổng hợp câu trả lời (1)

Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm “Ổn đinh về tỉ trọng giữa các ngành”. Vì trong cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự khác biệt về tỉ trọng giữa các ngành, và các ngành cũng đang có sự chuyển dịch nhằm thích nghi với tình hình mới => Chọn đáp án C

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, trong các trung tâm công nghiệp sau đây, trung tâm công nghiệp nào không có ngành công nghiệp cơ khí? A. Hải Phòng. B. Việt Trì C. Vũng Tàu D. Biên Hòa
 • Yếu tố nào sau đây quan trọng nhất đảm bảo cho sự phát triển ổn định của cây công nghiệp ở nước ta? A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi. B. Thị trường tiêu thụ. C. Tiến bộ khoa học kĩ thuật. D. Lao động nhiều kinh nghiệm.
 • Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta có sức cạnh tranh còn thấp? A. Chú trọng xuất khẩu nhiều khoáng sản thô. B. Công nghiệp chế biến còn nhiều hạn chế. C. Thị trường xuất khẩu là các nước Đông Nam Á. D. Nguồn hàng xuất khẩu ngày càng đa dạng.
 • Vẽ lược đồ, biểu đồ thể hiện qui mô và mật độ dân số nước ta phân theo vùng. Nhận xét. Số dân, cơ cấu giới tính, mật độ.
 • Chứng minh rằng hoạt động kinh tế đối ngoại thì hoạt động ngoại thương xuất nhập khẩu tại sao được coi là hoạt động chủ chốt nhất. Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa kinh tế đối ngoại với thương nghiệp.
 • Đây là điểm khác biệt về khí hậu giữa Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ? A. Nam Trung Bộ không chịu ảnh hưởng của phơn Tây Nam. B. Nam Trung Bộ có Tín phong Bắc bán cầu từ biển thổi vào C. Chỉ có Nam Trung Bộ mới có khí hậu cận xích đạo. D. Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.
 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cac trung tâm kinh tế có quy mô trên 15 nghìn ti đồng là A. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hạ Long, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Biên Hòa, Cần Thơ. C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ. D. Hải Phòng, Hạ Long, Biên Hòa, Vũng Tàu, Cần Thơ.
 • Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp lúa nước, đẩy mạnh tăng vụ là do nguyên nhân nào sau đây? A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc. B. Khí hậu phân hóa theo độ cao. C. Khí hậu có nền nhiệt ẩm cao. D. Có diện tích đất feralit rất lớn
 • Vẽ đồ thị thể hiện rõ tình hình gia tăng dân số sản lượng lúa và sản lượng lương thực bình quân đầu người theo số liệu sau:
 • Phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta? A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến. B. Giảm tỉ trọng các sản phẩm có chất lượng cao. C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác D. Tăng tỉ trọng các loại sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

xem thêm

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

 • Lý thuyết Địa Lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Câu 1:ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?

Quảng cáo

A. Nguồn nhiên liệu rất đa dạng

B. Nguồn lao động đông đảo, giá rẻ

C. Nguồn vốn đầu tư dồi dào

D. Thị trường tiêu thị lớn từ Lào và Campuchia

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Nước ta có nguồn lao động dồi dào, mỗi tăng bổ sung thêm khoảng 1 triệu người vào lực lượng lao động. Nguồn lao động vừa là thị trường tiêu thụ rộng lớn, vừa là một thế mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, là lợi thế phát triển mạnh các ngành công nghiệp cần nhiều lao động, giá nhân công rẻ.

Câu 2: Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

A. Số lượng các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế

C. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp

D. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành ( nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

Quảng cáo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích :Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 3: Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Tương đối đa dạng

B. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm

C. Ôn định về tỉ trọng giữa các ngành

D. Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích :Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 4: Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành ơ nước ta được chia thành 3 nhóm chính là

A. công nghiệp khai thác, cocong nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

B. công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ

C. công nghiệp cấp, công nghiệp cấp hai, công nghiệp cấp ba

D. công nghiệp khai thác, cocong nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 5: Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là

A. đang nổi lên một số ngành trọng điểm

B. đang ưu tiên cho các ngành công nghiệp tuyền thống

C. đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi nguồn vốn lớn

D. đang chú ý phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Quảng cáo

câu 6: ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay

A. Có thế mạnh lâu dài

B. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội

C. Có tác động mnahj mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác

D. Có tính truyền thống , không đòi hỏi về trình độ và sự khóe léo

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 7: Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

B. Công nghiệp luyện kim

C. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản

D. Công nghiệp sành sứ và thủy tinh

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 8 Ngành nào dưới đây không phải là ngàng công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay ?

A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

B. Công nghiệp cơ khí – điện tử

C. Công nghiệp vật liệu xây dựng

D. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 1, SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 9: Cơ cấu ngành công nghiệp ( theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

B. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

C. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác

D. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỉ trọng các nhóm ngành khác

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1 (biểu đồ), SGK/113 địa lí 12 cơ bản.

Câu 10: Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:

A. Đướng lối phát triển công nghiệp của nước ta

B. Sự tác động của thị trường

C. Theo xu hướng chung của toàn thế giới

D. Tác động của các thiên tai trong thời giam gần đây

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích :Do tác động của yếu tố thị trường, đường lối – chính sách mở cửa và hội nhập của nhà nước. Đồng thời cũng theo xu hướng chung của thế giới – hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa,… nên cơ cấu ngành công nghiệp nước ta cũng có những chuyển biến tích cực để phù hợp và theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu 11: công nghiệp nước ta phát triển trậm, phân bố phân tán, rời rạc ở :

A. Đồng bằng sông Hồng      B. Đông Nam Bộ

C. Ven biển miền Trung      D. Vùng núi

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Mục 2, SGK/116 địa lí 12 cơ bản.

Câu 12: Nước ta cần phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp để

A. Tránh tình trạng phát triển phiến diện, một chiều

B. Hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra

C. Thích nghi với tình hình chung và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Do quá trình toàn cầu hóa – khu vực hóa và chính sách mở cửa hội nhập quốc tế của Nhà nước nên nước ta phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nói riêng và cơ cấu ngành kinh tế nói chung sao cho thích nghi với tình hình chung của thị trường khu vực và thế giới.

Câu 13: Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặng

B. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ

C. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

D. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Mục 1, SGK/114 địa lí 12 cơ bản.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Địa Lí 12 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack