Curl_init không hoạt động php 7

Thông thường, các ứng dụng web yêu cầu xác thực UserID và Mật khẩu dựa trên HTTP, cookie và tải lên biểu mẫu. Thậm chí, xác thực người dùng với đăng nhập Google hoặc Facebook được thực hiện qua HTTP. Trong các loại trường hợp này, chúng tôi cần yêu cầu một máy chủ dịch vụ cụ thể (Giống như của Google) để xác thực người dùng và mã thông báo xác thực trên máy chủ của chúng tôi. Toàn bộ quá trình diễn ra thông qua các API của máy chủ dịch vụ. cURL giúp các ứng dụng web của chúng tôi tương tác/giao tiếp với các API đó ở cấp độ HTTP

Xoăn. Nó là một thư viện được tạo bởi Daniel Stenberg. cURL là viết tắt của client URL. Nó cho phép chúng tôi kết nối với các URL khác và sử dụng phản hồi của họ trong mã của chúng tôi. cURL là một cách có thể truy cập URL từ mã của chúng tôi để nhận phản hồi html từ đó. cURL cũng được sử dụng trong các dòng lệnh hoặc tập lệnh để truyền dữ liệu. cURL đối với PHP là một thư viện cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu HTTP trong PHP. Việc thực hiện các yêu cầu GET/POST với curl_exec sẽ dễ dàng hơn để nhận phản hồi từ các máy chủ khác đối với phản hồi dữ liệu định dạng JSON và để tải tệp xuống

Bắt buộc phải “bật” cURL. Theo mặc định, cURL không được bật trong Apache. Nếu chúng tôi cố chạy các chương trình CURL mà không bật CURL trong Apache, trình duyệt sẽ báo lỗi

Fatal error: Call to undefined function curl_init()

.
Để tránh điều này, chúng ta cần bật tiện ích mở rộng CURL trong máy chủ Apache bằng các phương pháp sau trong các môi trường khác nhau.

Kích hoạt CURL trong Apache. Kích hoạt CURL trong Apache bằng cách định cấu hình php. tập tin ini

 • Bước 1. Định vị PHP. ini, nó chủ yếu nằm trong thư mục gốc của máy chủ hoặc public_html, sau đó mở PHP. ini trong trình soạn thảo văn bản
 • Bước 2. Tìm kiếm hoặc tìm ;extension=php_curl. dll bằng Ctrl + F và xóa dấu chấm phẩy ';' trước nó để kích hoạt nó
  Curl_init không hoạt động php 7
 • Bước 3. Lưu và Đóng PHP. ini bằng Ctrl+S và khởi động lại Apache từ terminal/CMD

Kích hoạt cURL trong WAMP. WAMP là một ngăn xếp phần mềm có sẵn cho Windows kết hợp Apache, MySQL và PHP lại với nhau. Đây là gói cài đặt để cài đặt ba công nghệ web trên môi trường Windows cùng nhau theo hướng dẫn GUI đơn giản.

 • Bước 1. Nhấp chuột trái vào biểu tượng máy chủ WAMP ở dưới cùng bên phải của màn hình
  Curl_init không hoạt động php 7
 • Bước 2. PHP -> Tiện ích mở rộng PHP -> cuộn tròn
  Curl_init không hoạt động php 7

Kích hoạt CURL trong Ubuntu. Chạy lệnh sau

 • Lệnh này cài đặt PHP CURL.
  sudo apt-get install php5-curl
 • Lệnh này bắt đầu với máy chủ Apache.
  sudo service apache2 restart

Kiểm tra xem CURL có được bật hay không. Nếu chúng tôi cố chạy chương trình cURL PHP mà không bật cURL, trình duyệt sẽ đưa ra lỗi sau

Curl_init không hoạt động php 7

 • Thí dụ
  sudo apt-get install php5-curl
  5

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  7

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  9
  sudo service apache2 restart
  0

  sudo service apache2 restart
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  3
  sudo apt-get install php5-curl
  9
  sudo apt-get install php5-curl
  5
  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  7

  sudo service apache2 restart
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo service apache2 restart
  0

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  3
  sudo apt-get install php5-curl
  9
  sudo service apache2 restart
  4

  sudo service apache2 restart
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo service apache2 restart
  7

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo service apache2 restart
  9
  sudo apt-get install php5-curl
  50
  sudo apt-get install php5-curl
  9
  sudo apt-get install php5-curl
  7

  sudo service apache2 restart
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  55
  sudo service apache2 restart
  9____157

  sudo service apache2 restart
  1

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  60

  sudo apt-get install php5-curl
  6
  sudo apt-get install php5-curl
  62____19
  sudo apt-get install php5-curl
  64

  sudo apt-get install php5-curl
  65

 • đầu ra. Trang GeekforGeek này hiện được hiển thị trên máy chủ cục bộ của tôi đang chạy máy chủ Apache. Nội dung HTML là "tiếng vang" như đầu ra
  Curl_init không hoạt động php 7

PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ được thiết kế dành riêng cho phát triển web. Bạn có thể học PHP từ đầu bằng cách làm theo Hướng dẫn PHP và Ví dụ về PHP này

sudo apt-get install php5-curl
6

Tại sao cURL không hoạt động?

Nguyên nhân #1 – cURL không được bật . Nếu cURL được công ty lưu trữ của bạn hỗ trợ nhưng nó không được bật theo mặc định, thì thường thì bạn chỉ cần đăng nhập vào bảng điều khiển lưu trữ của mình, điều hướng đến phần có liên quan và bật nó. Xong.

Curl_init là gì?

Hàm curl_init() sẽ khởi tạo một phiên mới và trả về một điều khiển cURL . hàm curl_exec($ch) nên được gọi sau khi khởi tạo phiên cURL và tất cả các tùy chọn cho phiên được đặt. Mục đích của nó chỉ đơn giản là thực thi phiên CURL được xác định trước (được cung cấp bởi ch).

cURL có được bật không?

cURL được bật theo mặc định nhưng trong trường hợp bạn đã tắt nó, hãy làm theo các bước để bật nó. mở php. ini (thường nằm trong /etc/ hoặc trong thư mục php trên máy chủ). Tìm kiếm tiện ích mở rộng=php_curl.

Xampp có cURL không?

Bạn có thể thực hiện việc này thông qua các dịch vụ của Windows hoặc sử dụng Bảng điều khiển XAMPP. Mở XAMPP Control Panel, click vào nút Stop của dịch vụ Apache. Khi nó dừng lại, hãy nhấp vào nút Bắt đầu. Bây giờ cURL đã được bật trên XAMPP , bạn có thể kiểm tra bằng cách tạo tệp PHP có mã bên dưới và lưu vào thư mục htdocs.