Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì cạnh đáy là đường

Những câu hỏi liên quan

Chợ phiên ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?

Các dạng địa hình từ tây sang đông của vùng Bắc Trung Bộ là

A.biển, đồng bằng, gò đồi, núi, hải đảo.

B.núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, hải đảo.

C.núi, gò đồi, đồng bằng, biển, hải đảo.

D.biển, đồng bằng, núi, gò đồi, hải đảo.

Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc bộ có những hạn chế gì?

Đồng bằng bắc bộ lớp 4 : Dưới đây là  giải bài tập SGK Địa lý 4 trang 98, 99, 100 sẽ giúp các em học sinh lớp 4 tham khảo và trả lời nhanh các câu hỏi trong bài 11: Đồng bằng Bắc Bộ. Nhờ đó, các em củng cố các dạng bài tập và rèn luyện thành thạo các kỹ năng giải bài tập địa lý lớp 4.

Đồng thời làm tài liệu tham khảo cho quý thầy cô trong việc soạn giáo án cho học sinh. Vì vậy, mời quý thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết qua bài viết dưới đây. Hãy tham khảo với Mobitool nhé.

 • Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác có đỉnh ở Việt Trì và cạnh đáy là đường bờ biển.
 • Đồng bằng Bắc Bộ được phù sa của hai hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp.
 • Đây là đồng bằng lớn thứ hai của nước ta.
 • Đồng bằng rộng 15000 km2 với địa hình bằng phẳng và đang ngày càng mở rộng ra biển.
 • Đồng bằng Bắc Bộ có nhiều sông ngòi.
 • Ven các sông có đê ngăn lũ khá cao và vững chắc.

Đồng bằng Bắc Bộ do những sông nào bồi đắp nên?

Trả lời:

 • Sông Hồng
 • Sông Thái Bình
 • Sông Cầu
 • Sông Đuống
 • Sông Đáy

Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

Trả lời:

Đồng bằng Sông Hồng là đồng bằng lớn thứ hai cả nước, có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Diện tích của đồng bằng rộng khoảng 15000km2

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caáp Tieåu hoïc - tænh Haäu Giang. KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN: ĐẠI LÍ - LỚP 4. BÀI: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (GD BVMT; GD ƯPBĐKH) NGÀY DẠY: 29 THÁNG 10 NĂM 2013. I. Yêu cầu cần đạt: - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ: + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng lớn thứ hai nước ta. + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. + Đồng bằng Bắc Bộ có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi, có hệ thống đê ngăn lũ. - Nhận biết được vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. - Chỉ một số sông chính trên bản đồ (lược đồ): sông Hồng, sông Thái Bình. - Có ý thức tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của con người. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam. Lược đồ đồng bằng Bắc Bộ. Tranh ảnh về đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng, sông Thái Bình, đê ven sông. - HS: SGK; tập bài học. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên A. Khởi động: B. Kiểm tra bài cũ:. Hoạt động của học sinh - Hát vui. + Đặc điểm địa hình vùng trung du Bắc Bộ ?. - Vùng trung du Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải, xếp cạnh nhau như hình bát úp. + Để phủ xanh đất trống, đồi trọc người dân ở - Để che phủ đồi, ngăn cản tình vùng Trung du Bắc Bộ đã làm gì ? trạng đất đang bị xấu đi người dân ở đây đã tích cực trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả. C. Bài mới: Giáo viên: Bùi Thanh Cường. Trường Tiểu học Trần Quang Diệu - TP Vị Thanh Lop4.com. <span class='text_page_counter'>(2)</span> Hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caáp Tieåu hoïc - tænh Haäu Giang. * Giới thiệu bài: Các em đã tìm hiểu về đặc điểm - Nhắc lại tựa bài. Trung du Bắc Bộ, vậy còn đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì. Bài địa lí hôm nay sẽ giúp các em hiểu rõ điều đó chúng ta học bài Đồng bằng Bắc Bộ. * Hoạt động 1: Đồng bằng lớn nhất miền Bắc - Dựa vào kênh chữ và quan sát lượt đồ hình 1 ở SGK trang 98 trả lời các câu hỏi sau: + Em hãy chỉ vị trí của bằng Bắc Bộ trên lược đồ đồng bằng Bắc Bộ? + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những sông nào bồi đắp nên? + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ? Diện tích rộng khoảng bao nhiêu km2 ? + Địa hình của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ? - Gọi các nhóm lên trình bày. + Em hãy chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ đồng bằng Bắc Bộ? + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những sông nào bồi đắp nên? + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình gì ? Diện tích rộng khoảng bao nhiêu km2 ? + Địa hình của đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ? + Chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam? * Chốt: Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác, với đỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển. Đây là đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta, do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.. - Thực hiện - Hoạt động nhóm. - Trình bày + HS lên bảng chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ. + Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên. + Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác; Diện tích rộng khoảng 15 000 km2 + Đồng bằng Bắc Bộ có địa hình thấp, tương đối bằng phẳng, sông chảy ở đồng bằng này thường uốn lượn quanh co. - HS lên chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - 2 HS đọc.. *Hoạt động 2: Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ - GV yêu cầu HS đọc mục 2 sông ngòi và hệ thống - Đọc mục 2. đê ngăn lũ để trả lời các câu hỏi sau: - Tổ chức cho HS hoạt động nhóm. - Thảo luận nhóm + Tìm vị trí sông Hồng và sông Thái Bình và một số sông khác của đồng bằng Bắc Bộ trên lược đồ ? + Vào mùa mưa, nước các sông ở đây như thế Giáo viên: Bùi Thanh Cường. Trường Tiểu học Trần Quang Diệu - TP Vị Thanh Lop4.com. <span class='text_page_counter'>(3)</span> Hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caáp Tieåu hoïc - tænh Haäu Giang. nào? + Để hạn chế việc ngập lụt người dân đã làm gì ? + Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì? + Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các sông cho sản xuất? - Gọi các nhóm trình bày - HS lên trình bày + Tìm vị trí sông Hồng và sông Thái Bình và một + HS lên chỉ vị trí sông Hồng và số sông khác của bằng Bắc Bộ trên lược đồ ? sông Thái Bình và một số sông khác của bằng Bắc Bộ trên lược đồ + Vào mùa mưa, nước các sông ở đây như thế + Nước sông lên rất nhanh, cuồn nào? cuộn tràn về làm ngập lụt cả đồng ruộng, đường xá, cuốn trôi nhà cửa, phá hoại mùa màng,... + Để hạn chế việc ngập lụt người dân đã làm gì ? + Người dân đồng bằng Bắc Bộ đắp đê ven sông để ngăn lũ... + Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm + Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc gì? Bộ có đặc điểm: cao, vững chắc... + Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử + Người dân còn đào mương dẫn dụng nước các sông cho sản xuất? nước tưới phục vụ cho phát triển nông nghiệp... * Giảng thêm: Qua hai HĐ ta thấy đồng bằng có bề mặt khá bằng phẳng, nhiều sông ngòi; ven sông - HS đọc nội dung. có các đê để ngăn lũ. * Giáo dục ƯPBĐKH: - Không chỉ ở đồng bằng Bắc Bộ mới có lũ lụt. - Lắng nghe Chúng ta sống ở Miền Nam tuy chưa trực tiếp chứng kiến cảnh ngập lụt cũng như việc bảo vệ đê điều của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên người dân ở đồng bằng sông Cửu Long như chúng ta vẫn phải chịu những đợt triều cường do hệ thống sông Cửu Long dâng lên đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Vậy theo các em trong mùa nước nổi các em cần phải quan tâm điều gì ? D. Củng cố * Trò chơi - Phổ biến luật chơi - Cho HS thực hiện trò chơi Giáo viên: Bùi Thanh Cường. - Lắng nghe. - Thực hiện trò chơi.. Trường Tiểu học Trần Quang Diệu - TP Vị Thanh Lop4.com. <span class='text_page_counter'>(4)</span> Hoäi thi giaùo vieân daïy gioûi caáp Tieåu hoïc - tænh Haäu Giang. E. Dặn dò - Chuẩn bị bài: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.. - Sưu tầm tranh ảnh về trang phục, lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ.. - Nhận xét tiết học.. DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU. Người soạn. HIỆU TRƯỞNG. Bùi Thanh Cường. Giáo viên: Bùi Thanh Cường. Trường Tiểu học Trần Quang Diệu - TP Vị Thanh Lop4.com. <span class='text_page_counter'>(5)</span>

Giáo viên : Nguyễn Thị HườngTiểu học Tân Dân – Thành phố Việt TrìĐịa líĐịa líQuan sát lược đồ đồng bằng Bắc Bộ ở SGK Trang98 và cho biết đồng bằng có hình dạng gì?- Đồng bằngBắc BộDựavàocókídạng hãyhìnhxácgì?hiệu,định vị trí của- Lấy Việt Trìđồng bằnglàm đỉnh hãyBắc Bộ.xác định vị trícạnh đáy?Địa líĐồng bằng BắcBộ có hình dạngtam giác,với đỉnhở Việt Trì, cạnhđáy là bờ biển.Đồng bằng Bắc Bộ nằm ởmiền Bắc nước ta.Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam*Thảo luận nhóm bàn: 2 phútQuan sát hình 1, hình 2 kết hợp sách giáo khoa thảo luậncác câu hỏi sau :Câu 1 : Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của những consông nào bồi đắp nên?Câu 2 : Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích bao nhiêu? Làđồng bằng lớn thứ mấy của nước ta ?Câu 3 : Địa hình đồng bằng có đặc điểm gì?Hình 1:Lược đồ đồng bằng Bắc BộHình 2 : Cảnh đồng bằng Bắc BộĐịa líĐồng bằng Bắc Bộ do phù sacủasôngsôngHồngnào và sông Thái Bìnhbồi đắp nên?Đồng bằng Bắc Bộ có diện tíchlớn thứ ….hai trong số đồng bằngcủa nước ta. Diện tích đồngbằng Bắc Bộ khoảng 15……….000 km2ĐịaBắcĐịahìnhhìnhcủakháđồngbằngbằngphẳngvàBộcó tiếpđặc điểmgì?ra biển.đangtục mởĐịa líSông CầuSông ĐuốngTìm một số sông của đồngbằng Bắc Bộ trên lược đồ.S.Thái BìnhSông HồngSông ĐáyĐịa líNgười dân đồng bằng Bắc Bộ đắp đê vensông để làm gì?- Đắp đê dọc hai bên bờ sông để ngăn lũ lụt.Cảnh đắp đêĐịa líHệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?Người dân đã làm gì để bảo vệ đê?Đê cao và khá vữngchắc, có chiều dàihàng nghìn km.Thường xuyên kiểmtra đê thường, trồngcỏ bảo vệ chân đê,xây bờ kè ở nhữngnơi nước chảy mạnhchống lở đê…Địa líNgoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụngnước các sông cho sản xuất?Mương dẫn nước ở đồng bằng Bắc BộĐồng bằng lớnở miền BắcDo sôngHồng vàsông TháiBình bồiđắp nên.Bề mặtkhábằngphẳngNhiều sông ngòi và cóhệ thống đê ngăn lũĐắp đêven sôngngăn lũlụtCó hệthống kênhmươngtưới tiêucho đồngruộngĐịa líBài học:Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác,vớiđỉnh ở Việt Trì, cạnh đáy là đường bờ biển.Đâylà đồng bằng châu thổ lớn thứ hai của nước ta,do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên.Đồng bằng có bề mặt khá bằng phẳng, nhiềusông ngòi; ven các sông có đê để ngăn lũ.Địa líRung chuông vàngĐồng bằng Bắc Bộ có dạng giống hình:ABCHình trònHình vuôngHình tam giác10123456789hÕt giêĐồng bằng Bắc Bộ do phù sa của những sông nàobồi đắp nên?ASông Lam, sông HồngBSông Hồng, sông Thái BìnhCSông Thái Bình, sông Lam10123456789hÕt giêĐịa hình đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì?ACó bề mặt khá bằng phẳngBCó nhiều vùng trũngCCó nhiều sông sâu10123456789hÕt giêĐồng bằng Bắc Bộ lớn thứ mấy của nước ta?AThứ nhấtBThứ haiCThứ ba10123456789hÕt giêNgười dân ở đồng bằng Bắc Bộ đắp đê ven sông đểlàm gì?ABCNgăn lũ lụtLàm địa hình có nơi cao, nơi thấpLà đường giao thông10123456789hÕt giê