Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Được gửi bởi Razormist vào thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022 - 15:33.

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong mã nguồn miễn phí C ++

Giới thiệu

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong C ++ là một ứng dụng máy tính để bàn được mã hóa bằng ngôn ngữ lập trình C ++. Dự án chứa các chức năng cơ bản cho phép người dùng tạo thẻ báo cáo sinh viên. Dự án này được tạo ra để buộc chặt phân phối hồ sơ lớp cho mỗi học sinh. Điều này sẽ giúp giáo viên dễ dàng tính toán trung bình chung cho lớp học sinh. Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên này là một dự án đơn giản có lợi cho sinh viên tham gia khóa học liên quan đến máy tính. Điều này rất hữu ích cho những người đang tìm kiếm dự án liên quan đến hệ thống chấm điểm. Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên này trong C ++ có thể cung cấp các kỹ thuật mới trong lập trình C ++.Student Report Card Management System in C++ is a desktop application coded in a C++ programming language. The project contains basic functionality that allow user to generate the student report card. This project was created to fasten the distribution of grade record to each student. This will make it easier for the teacher to compute the General Average for the student grade. This Student Report Card Management System is a simple project that benefit students taking computer related course. This is helpful for those who are looking grading system related project. This Student Report Card Management System in C++ can provide new techniques in C++ programming.

Thẻ báo cáo sinh viên là gì?

Thẻ báo cáo sinh viên được yêu cầu trong hệ thống giáo dục sử dụng một số hình thức báo cáo để xác định hiệu suất của học sinh. Tất cả các thẻ báo cáo là danh sách các điểm được ghi điểm đó là nhà phân tích khả năng của sinh viên cho từng môn học như: toán học, tiếng Anh, khoa học, v.v.

Mục đích của thẻ báo cáo là gì?

Thẻ báo cáo là một cách tuyệt vời để phụ huynh theo dõi hiệu suất của trẻ em ở trường. Mục đích duy nhất của thẻ báo cáo là tạo ra một thông tin từ trường học đến phụ huynh để báo cáo về tiến trình giáo dục của học sinh nói chung.

Nội dung của thẻ báo cáo là gì?

 • Thông tin thực tế
 • Học sinh lớp
 • Tùy chọn vận chuyển
 • Thông tin liên lạc của trường
 • Mức độ tương tác

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong mã nguồn miễn phí C ++ được tải xuống miễn phí chỉ cần đọc nội dung dưới đây để biết thêm thông tin. Ứng dụng này chỉ dành cho mục đích giáo dục.Student Report Card Management System in C++ Free Source Code is free to be downloaded just read the content below for more info. This application is for educational purpose only.

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong C ++ Mã nguồn miễn phí Thông tin cơ bản Basic Information

 • Ngôn ngữ được sử dụng: C ++ C++
 • Công cụ mã hóa được sử dụng: CodeBlocks hoặc bất kỳ IDE nào chạy ngôn ngữ C ++ CodeBlocks or Any IDE that run C++ language
 • Loại: ứng dụng máy tính để bàn Desktop Application
 • Cơ sở dữ liệu được sử dụng: Phần mở rộng tệp DAT được tạo. dat file extension generated.

Về hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên được phát triển chỉ bằng ngôn ngữ lập trình C ++. Hệ thống này là một loại hệ thống thân thiện với người dùng có thể dễ dàng sửa đổi. Hệ thống cung cấp cho bạn một sự phát triển nhanh hơn và đáng tin cậy của lớp học sinh. Nó sẽ cung cấp rộng rãi một tính toán nhanh của lớp học sinh. Sử dụng hệ thống này, nó sẽ tự động hóa việc phân phối lớp học sinh.Student Report Card Management System was developed using only C++ programming language. This system is a user-friendly kind of system that can be easily modified. The system provide you a faster and reliable generating of student's grade. It will widely provide a fast computation of student subject grade. Using this system it will automate the distribution of student grade.

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong các tính năng mã nguồn miễn phí C ++ Features

 • Có thể thêm thông tin sinh viên
 • Hiển thị lớp học cá nhân
 • Tìm kiếm sinh viên hiện có
 • Cập nhật lớp học sinh

Ảnh chụp màn hình hệ thống mẫu:

Màn hình đăng nhập

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Thực đơn chính

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Thêm menu chi tiết học sinh

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Hiển thị menu chi tiết sinh viên

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Cập nhật menu chi tiết sinh viên

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Xóa menu chi tiết sinh viên

Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn
Hướng dẫn student report card system in c++ programming with source code - hệ thống báo điểm học sinh bằng lập trình c++ với mã nguồn

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong Hướng dẫn cài đặt mã nguồn miễn phí C ++ Installation Guide

 1. Tải về mã nguồn trong trang web này.
 2. Định vị và trích xuất tệp zip.
 3. Mở thư mục được trích xuất
 4. Xác định vị trí tệp C ++.C++ file.
 5. Sau đó mở tệp qua CodeBlocks hoặc bất kỳ IDE nào có thể chạy tệp C ++.
 6. Sau đó nhấp vào chạy và xây dựng.

Thông tin đăng nhập người dùng:

Mật khẩu: 12345 12345

Đó là tất cả, hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên được tạo bằng ngôn ngữ C ++. Tôi hy vọng rằng dự án này có thể giúp bạn với những gì bạn đang tìm kiếm. Để biết thêm các dự án và hướng dẫn xin vui lòng truy cập trang web này. Thưởng thức mã hóa!Student Report Card Management System was created using C++ language. I hope that this project can help you to what you are looking for. For more projects and tutorials please kindly visit this site. Enjoy Coding!

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên trong mã nguồn miễn phí C ++ đã sẵn sàng để được tải xuống chỉ cần nhấp vào nút tải xuống bên dưới.Student Report Card Management System in C++ Free Source Code is ready to be downloaded just kindly click the download button below.

Các dự án và hướng dẫn liên quan

Hệ thống quản lý thẻ báo cáo sinh viên

 • 893 lượt xem