saradomin là gì - Nghĩa của từ saradomin

saradomin có nghĩa là

Một trong "Gods" trong Runescape: D

Thí dụ

Tất cả mưa đá Saradomin!

saradomin có nghĩa là

Saradomin (phát âm là "Sa-rah-v-in", 1 thông thường Sara2) là vị thần của "niềm vui, trật tự và trí tuệ" và là một trong những vị thần phổ biến nhất.Người ta biết rất ít về quá khứ của anh ấy, nhưng anh ấy có rất nhiều người theo dõi, và có nhiều nhà thờ dành riêng cho Saradomin hơn là Zamorak.Hầu hết những người theo ông cư trú ở Misthalin, Asgarnia, Kandarin và Entrana, nhưng có một số nhóm bên ngoài các khu vực này.Không giống như những người của Zamorak hay Guthix, những người theo ông gần như hoàn toàn của con người.Biểu tượng Saradomin là một ngôi sao bốn cánh (thường là vàng hoặc bạc màu).

Thí dụ

Tất cả mưa đá Saradomin!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết saradomin là gì - Nghĩa của từ saradomin