Chủ đề: B��i t���p

Có 59 bài viết

Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9
Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng 34.1, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả ...

Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu ...

Bài 73 trang 154 sgk đại số 10 nâng cao
Bài 73 trang 154 sgk đại số 10 nâng cao

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x < - \frac{3}{2}\\\left[ \begin{array}{l}x \le - 2\\x \ge 6\end{array} \right.\end{array} \right.\\\left\{ ...

Bài 68 trang 151 sgk đại số 10 nâng cao
Bài 68 trang 151 sgk đại số 10 nâng cao

\(\eqalign{& {1 \over {{x^2} - 7x + 5}} - {1 \over {{x^2} + 2x + 5}} \ge 0 \cr& \Leftrightarrow {{{x^2} + 2x + 5 - ({x^2} - 7x + 5)} \over {({x^2} - 7x + 5)({x^2} + 2x + 5)}} \ge 0 \cr& ...

i want to go to there là gì - Nghĩa của từ i want to go to there
i want to go to there là gì - Nghĩa của từ i want to go to there

i want to go to there có nghĩa là 'Tôi muốn về nhà' có thể nói bằng một tự tử hoặc chán nản người nghĩa rằng không nơi nào họ cảm thấy như đang ở nhà ...

Đề bài - bài 3: trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 3: trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí lí tưởng thể tích \({V_1}\)lít và áp suất\({p_1}\) atm được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị \({V_2} = 2\) lít. Sau đó người ta ...

Đề bài - bài 2 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao

Cho ba điểm \(O, A, B\) không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vec tơ \(\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \)có giá là đường phân giác của góc AOB. ...

Đề bài - hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2
Đề bài - hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2

Giúp cơ thể hoạt động để thích ứng với môi trường. Đề bài Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2 Bảng 35-2:Sự ...

Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao

\({\varepsilon _\beta } = {{hc} \over {{\lambda _\beta }}} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{4861.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow {\varepsilon _\beta } = 4,{089.10^{ - 19}}(J)\). Đề bài ...

Đề bài - câu 3 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao .
Đề bài - câu 3 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao .

Cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt P, Q và hai điểm A, B nằm về một phía đối với d. Hãy xác định trên d hai điểm M, N sao cho \(\overrightarrow {MN} = ...

Câu 46 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 46 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\(\eqalign{& \tan \left( {2x + 45^\circ } \right)\tan \left( {180^\circ - {x \over 2}} \right) = 1 \cr& \Leftrightarrow \cot \left( {45^\circ - 2x} \right)\tan \left( { - {x \over 2}} \right) = 1 ...

i have $3 là gì - Nghĩa của từ i have $3
i have $3 là gì - Nghĩa của từ i have $3

i have $3 có nghĩa là một cụm từ có nghĩa: "Tôi đặc biệt" (không phải 'đặc biệt' trong giác quan có thể đánh giá trị).Được sử dụng khi ai đó hỏi ...

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 sbt sinh học 6
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 98 sbt sinh học 6

Nhờ bộ rễ cây có tác dụng giữ đấ và nhờ thân và lá cây cản bớt sức nước chảy khi mưa lớn mà thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn ...

Đề bài - giải bài 1 trang 52 sbt sinh học 6
Đề bài - giải bài 1 trang 52 sbt sinh học 6

Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa ? Cho ví dụ. Đề bài Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây ...

Đề bài - giải bài 10 trang 40 sbt sinh học 9
Đề bài - giải bài 10 trang 40 sbt sinh học 9

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nuclêôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ? Đề bài ...

Đề bài - giải bài 7 trang 10 sbt sinh học 9
Đề bài - giải bài 7 trang 10 sbt sinh học 9

Ở cà chua, gen L quy định* thân đỏ, 1 quy định thân xanh (lục), N quy định lá chẻ, n quy định lá nguyên (gọi là lá khoai tây). Đề bài ...

Đề bài - thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan a ?
Đề bài - thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan a ?

Thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan A ? Đề bài ...

Đề bài - bài 7 trang 29 sgk hình học 10
Đề bài - bài 7 trang 29 sgk hình học 10

\(\begin{array}{l}\overrightarrow {GA} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} = \overrightarrow 0 \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} = - \overrightarrow {GA} ...

Đề bài - bài 1 trang 28 sgk hình học 10
Đề bài - bài 1 trang 28 sgk hình học 10

Ta có \(12\) vectơ là: \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} ;\overrightarrow {AD} ;\overrightarrow {BA} ;\overrightarrow {BD} ;\overrightarrow {BC} ;\) Đề bài ...

Đề bài - bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

\(\eqalign{&Ta \, \, có: tan B = {{AC} \over {AB}} = {{4,5} \over 6} = 0,75 \Rightarrow \widehat B \approx {37^0} \cr & \Rightarrow \widehat C = {90^0} - \widehat B = {53^0}. \cr} \) Đề bài ...