Chủ đề: Class trong PHP

Có 4,141 bài viết

How to secure get request in php
How to secure get request in php

Whats the best way to secure a GET request or are there any, safer alternatives?Im using a couple of GET requests in my website to generate webpages dynamically and to delete records based on ...

Hướng dẫn dùng horario met trong PHP
Hướng dẫn dùng horario met trong PHP

Bạn đang chọn từ điển Tây Ban Nha-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.Nội dung chínhĐịnh nghĩa - Khái niệmhorarios tiếng Tây Ban Nha?Thuật ngữ liên quan tới ...

How can we draw images using php?
How can we draw images using php?

9.4.2. Changing the Output Format As you may have deduced, generating an image stream of a different type requires only two changes to the script: send a different Content-Type and use a different ...

Hướng dẫn foreach php next element
Hướng dẫn foreach php next element

I have a foreach loop and I want to see if there is a next element in the loop so I can compare the current element with the next. How can I do this? Ive read about the current and next functions ...

Php encode and decode string
Php encode and decode string

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)base64_encode — Encodes data with MIME base64Descriptionbase64_encode(string $string): string This encoding is designed to make binary data survive transport through ...

Hướng dẫn dùng define extracts trong PHP
Hướng dẫn dùng define extracts trong PHP

Information may be passed to functions via the argument list, which is a comma-delimited list of expressions. The arguments are evaluated from left to right, before the function is actually called ...

Can php variables have spaces?
Can php variables have spaces?

I was messing around with variable variables in PHP, so I came up with the code: $a = two words; $$a = something; echo $$a; // outputs something echo $two words; // error since $two ...

Hướng dẫn dùng profiler com trong PHP
Hướng dẫn dùng profiler com trong PHP

-Tác giả Shameer C-PHP là một ngôn ngữ phổ biến nhất cho các nhà lập trình web, nhưng lại gặp sự chỉ trích rất lớn rằng nó thiếu một chương trình ...

Hướng dẫn ecommerce website php github
Hướng dẫn ecommerce website php github

Here are 131 public repositories matching this topic... Code Issues Pull requests E commerce web application for a toy shop Updated Aug 14, 2021 PHP Code Issues Pull requests Ecommerce ...

Hướng dẫn button chuyển trang php
Hướng dẫn button chuyển trang php

Trong việc lập trình web bạn không thể thiếu việc chuyển người dùng từ trang này qua trang kia. Ví dụ như sau khi login thì chuyển người dùng về trang chủ. ...

Which one of the following can be used to instantiate an object in php assuming class name to be student?
Which one of the following can be used to instantiate an object in php assuming class name to be student?

Menu H Home A Aptitude E English R Reasoning D DI G GK C Current Affairs I InterviewComputer CComputer Fundamentals NNetworking SSQL DDatabaseProgramming CC Program JJava Program HHTML CCSS ...

Hướng dẫn dùng shuffel trong PHP
Hướng dẫn dùng shuffel trong PHP

Hàm shuffle() sẽ sắp xếp các phần tử của mảng một cách ngẫu nhiên.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình ...

Hướng dẫn print a dictionary python
Hướng dẫn print a dictionary python

Kiểu dữ liệu Dictionary trong Python là một tập hợp các cặp key-value không có thứ tự, có thể thay đổi và lập chỉ mục (truy cập phần tử theo chỉ mục). ...

Hướng dẫn hạ version php
Hướng dẫn hạ version php

XAMPP là phần mềm tạo Localhost phổ biến nhất hiện nay. Khi bạn học làm website WordPress hay PHP thì đều cần tới nó. Tuy nhiên khi sử dụng để cài đặt Theme, ...

What is the most used method for hashing password in php?
What is the most used method for hashing password in php?

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)password_hash — Creates a password hashDescriptionpassword_hash(string $password, string|int|null $algo, array $options = []): string The following algorithms are ...

Hướng dẫn python collector
Hướng dẫn python collector

Module collection trong Python được định nghĩa là một bộ chứa được sử dụng để lưu trữ các bộ sưu tập dữ liệu, ví dụ: list, dict, set và tuple,... Nó ...

How to get time in ms in php?
How to get time in ms in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)microtime — Return current Unix timestamp with microsecondsDescriptionmicrotime(bool $as_float = false): string|float For performance measurements, using hrtime() is ...

Hướng dẫn dùng curlopt_postfields trong PHP
Hướng dẫn dùng curlopt_postfields trong PHP

Giới ThiệuCURL là bộ thư viện được sử dụng để giúp thực hiện việc chuyển dữ liệu thông qua nhiều giao thức khác nhau (như HTTP, FPT...). Với giao thức ...

Hướng dẫn dùng sorted c++ python
Hướng dẫn dùng sorted c++ python

Xin chào mọi người. Ngôn ngữ lập trình Python 3 có sẵn 2 hàm sorted() và sort(), vậy hôm nay chúng ta hãy cùng hiểu xem các hàm này hoạt động thế nào.Hàm ...

Hướng dẫn update php version directadmin
Hướng dẫn update php version directadmin

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có thể nâng cấp phiên bản PHP trên DirectAdmin. Nâng cấp ở đây có nghĩa là nâng từ phiên bản 7.3.23 lên ...

What are the different ways of passing parameters in functions in php?
What are the different ways of passing parameters in functions in php?

Summary: in this tutorial, you’ll learn about the function parameters and pass arguments by value and reference.Introduction to the PHP function parametersA function can have zero or more ...

Các loại index trong mysql
Các loại index trong mysql

1. Khái niệm về chỉ mục (index) trong mysqlChỉ mục (Index) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu ...

Should i use isset or empty php?
Should i use isset or empty php?

I read somewhere that the isset() function treats an empty string as TRUE, therefore isset() is not an effective way to validate text inputs and text boxes from a HTML form.So you can use empty() to ...

Hướng dẫn dùng median median python
Hướng dẫn dùng median median python

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article) Phân tích số liệu thống kê giúp chúng ta hiểu được toàn bộ thông tin. ...

How to set date in phpmyadmin
How to set date in phpmyadmin

Insert Date in MySQLHow to Insert a Date in MySQLUsing a database is mandatory for the creation of a dynamic modern website. MySQL has been established as a preferred database platform due to the ...

Hướng dẫn text linear-gradient css
Hướng dẫn text linear-gradient css

Nhìn thấy design như thế này Các bạn sẽ làm gì: chắc có 1 số bạn sẽ làm như sau color: linear-gradient(to right, #30CFD0 0%, #330867 100%); // ố ồNhưng sau khi viết ...

Hướng dẫn dùng zip bar trong PHP
Hướng dẫn dùng zip bar trong PHP

Làm sao để thực hiện nén file .zip bằng PHP, bài viết này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn thực hiện nén file .zip bằng PHP một cách đơn giản.Nội dung ...

Hướng dẫn dùng random roll python
Hướng dẫn dùng random roll python

26. Random một số trong pythonRandom và “secrets” module, bộ tạo số giả ngẫu nhiên mặc định của random module được thiết kế với trọng tâm vào mô phỏng ...

Write a php program to display a digital clock which displays the current time of the server.
Write a php program to display a digital clock which displays the current time of the server.

7. WRITE A PHP PROGRAM TO DISPLAY A DIGITAL CLOCK WHICH DISPLAYS THE CURRENT TIME OF THE SERVER. SOLUTION 1 & SOLUTION 2 1. If xampp is in the ...

Hướng dẫn php join 2 array
Hướng dẫn php join 2 array

Hàm array_merge() sử dụng để nối hai hay nhiều mảng lại thành một mảng. Nếu trong các mảng truyền vào có những phần tử có cùng khóa, phần tử của mảng ...

Hướng dẫn php time() function
Hướng dẫn php time() function

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNgày đăng: Hồi xưa đóWhat is PHP Date Function? PHP date function is an in-built function that simplify working with date data types. The PHP date ...

How does php work with javascript?
How does php work with javascript?

i want to use php and javascript togethar in a single html document. but i dont know how to use it. Please help me out and let me know what will the proper extension used for such a file. asked Mar ...

Hướng dẫn dùng python regx python
Hướng dẫn dùng python regx python

Nội dung chính Regex trong Python Các hàm Regex Xây dựng biểu thức chính quyMeta-CharactersKý tự đặc biệtSet Hàm findall() Đối tượng Match (kết quả khớp) Các ...

Hướng dẫn dùng lancer pfp trong PHP
Hướng dẫn dùng lancer pfp trong PHP

Hướng dẫn cách sử dụng câu lệnh break trong php.Có phải bạn là dân lập trình, và hàng ngày vẫn đang phải quay cuồng trong một vòng xoay có tên là dead line ? ...

Hướng dẫn php-crud-api authentication
Hướng dẫn php-crud-api authentication

Im using PHP-CRUD-API and everything works perfectly. Im thinking about simple in use authentication, what are your refering? Im front-end dev, so Im looking very easy to implementation script. ...

How do you pass by value in python?
How do you pass by value in python?

Developers jumping into Python programming from other languages like C++ and Java are often confused by the process of passing arguments in Python. The object-centric data model and its treatment of ...

Hướng dẫn dùng php each trong PHP
Hướng dẫn dùng php each trong PHP

Định nghĩa Hàm each() trong PHPHàm each() trả về cặp key và value hiện tại trong mảng array và tăng con trỏ mảng. Cặp này được trả về trong mảng 4 phần tử, ...

How can you create a multiline comment in php?
How can you create a multiline comment in php?

Comments in PHPA comment in PHP code is a line that is not executed as a part of the program. Its only purpose is to be read by someone who is looking at the code.Comments can be used to:Let others ...

Brew install php cs fixer
Brew install php cs fixer

Install command: brew install php-cs-fixerAlso known as: [email protected] to automatically fix PHP coding standards issueshttps://cs.symfony.com/License: MITFormula JSON API: ...

Hướng dẫn dùng soap trong PHP
Hướng dẫn dùng soap trong PHP

Dịch vụ soap là dịch vụ web service, xây dựng cho website để cho phép ứng dụng thứ 3 tương tác vào dữ liệu của website. Khác với dịch vụ web service json api, ...