Chủ đề: Install locale ubuntu

Có 797 bài viết

How do I install PowerShell on windows?
How do I install PowerShell on windows?

PowerShell 7 vs. Windows PowerShell1. Install PowerShell 7 on Windows 10 MSI package2. Install PowerShell ZIP package3. Windows Package Manager (Winget) in Command Prompt4. Install via Microsoft ...

Download PowerShell 5.1 for Windows Server 2012 R2
Download PowerShell 5.1 for Windows Server 2012 R2

Today i will show you how to update the PowerShell to 5.1 or proceed with the new installation of the PowerShell Core 7.3 which can be use it in multiple OS.Lets take a look in the following table ...

How to check if snort is installed
How to check if snort is installed

Snort is an open-source Intrusion Detection System (IDS) for network monitoring. By reading this tutorial, you will learn how to install Snort both on Debian and CentOS and set up a custom Snort ...

Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với các ví dụ
Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với các ví dụ

Trong bài viết này, tôi sẽ trả lời câu hỏi Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với ví dụ với các ví dụ mã cụ thể. Hy vọng bài viết ...

Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ
Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách sử dụng đúng Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ bằng cách cung cấp một ví dụ cho 1Cách cài đặt ...

Cách kết nối php xampp với thiết bị đầu cuối trong Ubuntu với các ví dụ
Cách kết nối php xampp với thiết bị đầu cuối trong Ubuntu với các ví dụ

Để kết nối PHP với XAMPP với thiết bị đầu cuối trong Ubuntu, hãy làm theo các bước sau1. Cài đặt XAMPP trên hệ thống Ubuntu của bạn. Điều này có thể ...

Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ
Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ

Chúng tôi cung cấp cho bạn một số câu trả lời cho truy vấn Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ trong bài viết sau. Tôi hy vọng đây sẽ là câu ...

Update PowerShell on Windows Server 2012
Update PowerShell on Windows Server 2012

PowerShell version 5 is the most recent iteration of the scripting language and offers new features from previous versions. Admins can upgrade to the new version in a few steps.Originally released as ...

Hướng dẫn how do i run my first php program in wamp? - làm cách nào để chạy chương trình php đầu tiên của tôi trong wamp?
Hướng dẫn how do i run my first php program in wamp? - làm cách nào để chạy chương trình php đầu tiên của tôi trong wamp?

PHP được giới thiệu vào năm 1995. Hình thức đầy đủ của PHP tại thời điểm đó là trang chủ cá nhân. Nhưng bây giờ nó được gọi là bộ tiền xử lý ...

Tự học ubuntu linux cho người mới bắt đầu
Tự học ubuntu linux cho người mới bắt đầu

Bài viết này sẽ như một series tổng hợp các bài viết trên blog (và một số bài viết bên ngoài) được sắp xếp theo một thứ tự hợp lý. Từ những điều ...

How to run LAMMPS in Linux
How to run LAMMPS in Linux

This is a very simple and quick tutorial on how to use LAMMPS to simulate a polymer using Langevin dynamics. Ive tried to add links to the LAMMPS manual and other sources where appropriate. The ...

Hướng dẫn how do i restart mysql in terminal? - làm cách nào để khởi động lại mysql trong thiết bị đầu cuối?
Hướng dẫn how do i restart mysql in terminal? - làm cách nào để khởi động lại mysql trong thiết bị đầu cuối?

Khi sử dụng MySQL, có những lúc điều quan trọng là phải biết cách khởi động, dừng hoặc khởi động lại máy chủ MySQL của bạn. May mắn thay, có nhiều ...

Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect
Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect

(PECL SSH2> = 0.9.0)SSH2_Connect - Kết nối với máy chủ SSH — Connect to an SSH serverSự mô tảssh2_connect (& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; chuỗi ________ 0, & nbsp; & nbsp; & nbsp; ...

Hướng dẫn docker-php-ext-install command not found - lệnh docker-php-ext-install không tìm thấy
Hướng dẫn docker-php-ext-install command not found - lệnh docker-php-ext-install không tìm thấy

Hành động Tự động hóa bất kỳ quy trình làm việc Gói Máy chủ và quản lý các gói Bảo vệ Tìm và sửa chữa lỗ hổng Không gian mã hóa Môi trường dev tức ...

Hướng dẫn you need to enable javascript to run this app safari - bạn cần bật javascript để chạy ứng dụng safari này
Hướng dẫn you need to enable javascript to run this app safari - bạn cần bật javascript để chạy ứng dụng safari này

Cập nhật tại:Hướng dẫn này sẽ đẩy bạn qua quá trình bật JavaScript trong Safari trên iPhone hoặc iPad.Mở ứng dụng Cài đặtCác điều khiển để đặt lại ...

Hướng dẫn where does python 3 install on mac? - python 3 cài đặt trên mac ở đâu?
Hướng dẫn where does python 3 install on mac? - python 3 cài đặt trên mac ở đâu?

Tác giảBob [email protected]>Python trên Mac Running MacOS về nguyên tắc rất giống với Python trên bất kỳ nền tảng Unix nào khác, nhưng có một số tính năng bổ sung ...

Hướng dẫn can t connect to local mysql server through socket /var/lib/mysql/mysql sock (111) - không thể kết nối với máy chủ mysql cục bộ thông qua socket /var/lib/mysql/mysql sock (111)
Hướng dẫn can t connect to local mysql server through socket /var/lib/mysql/mysql sock (111) - không thể kết nối với máy chủ mysql cục bộ thông qua socket /var/lib/mysql/mysql sock (111)

Tôi cũng gặp vấn đề này khi cố gắng khởi động máy chủ, vì vậy nhiều câu trả lời ở đây chỉ cần nói để khởi động máy chủ không hoạt động. ...

Hướng dẫn php windows installer - trình cài đặt cửa sổ php
Hướng dẫn php windows installer - trình cài đặt cửa sổ php

Smugwimp tại Smugwimp dot com ¶16 năm trước If you make changes to your PHP.ini file, consider the following. (Im running IIS5 on W2K server. I dont know about 2K3) PHP will not take the ...

Hướng dẫn where is the index html file in apache? - tệp html chỉ mục trong apache ở đâu?
Hướng dẫn where is the index html file in apache? - tệp html chỉ mục trong apache ở đâu?

Tôi khuyên bạn nên sử dụng .htaccess. Bạn chỉ cần thêm:DirectoryIndex home.php hoặc bất kỳ tên trang nào bạn muốn có cho nó.Chỉnh sửa: Hướng dẫn cơ bản ...

Tìm hiểu về rsync trên linux
Tìm hiểu về rsync trên linux

1. Mở đầuVới người dùng Linux, đa số mọi người đều biết sử dụng SCP để copy và đồng bộ files từ xa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tìm hiểu thêm ...

Cách học Linux hiệu quả
Cách học Linux hiệu quả

Nếu bạn đang muốn xem thêm công thức có liên quan nội dung học lập trình linux, Nhưng Bạn chưa tìm được những nội dung uy tín hoặc những câu trả lời hay cho ...

Hướng dẫn does nginx include php? - nginx có bao gồm php không?
Hướng dẫn does nginx include php? - nginx có bao gồm php không?

I, Web server là gì ?1, Khái niệm.Máy chủ Web (Web Server) là máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó ...

Hướng dẫn r package python dependencies - r gói phụ thuộc python
Hướng dẫn r package python dependencies - r gói phụ thuộc python

Nếu bạn viết gói R sử dụng reticulate làm giao diện cho phiên Python, bạn cũng có thể cần cài đặt một hoặc nhiều gói Python trên máy người dùng để gói ...

Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?
Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?

Bài viết này giải thích cách cài đặt Php 8 và Apache 2.4 trên Windows 10 (64 bit).Người dùng Linux và MacOS thường có APACHE và PHP được cài đặt sẵn hoặc có sẵn ...

Hướng dẫn python json format - định dạng python json
Hướng dẫn python json format - định dạng python json

Giới thiệu về JSONJSON (JavaScript Object Notation): Là một định dạng dữ liệu rất phổ biến, được dùng để lưu trữ và thể hiện các dữ liệu có  cấu ...

Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri
Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri

Nếu ai đó vẫn vấp phải việc phải làm điều này, hãy thêm vào Dockerfile của bạn:Installing shared extensions: ...

Which PowerShell command can be used to grant someone access to a virtual machine?
Which PowerShell command can be used to grant someone access to a virtual machine?

This page describes how to use service accounts to enable apps running on your virtual machine (VM) instances to authenticate to Google Cloud APIs and authorize access to resources.For more ...

Hướng dẫn what is the use of modules and packages in python? - việc sử dụng các mô-đun và gói trong python là gì?
Hướng dẫn what is the use of modules and packages in python? - việc sử dụng các mô-đun và gói trong python là gì?

Xem bây giờ hướng dẫn này có một khóa học video liên quan được tạo bởi nhóm Python thực sự. Xem nó cùng với hướng dẫn bằng văn bản để làm sâu sắc ...

Hướng dẫn scss for - scss cho
Hướng dẫn scss for - scss cho

Hướng dẫn học SCSS, nội dung bài học đơn giản, khoa học giúp bạn cài đặt, tự động thực thi file CSS chỉ với thao tác save, giúp bạn làm quen với các nội ...

Chỉnh windown khỏi động trước linux
Chỉnh windown khỏi động trước linux

Nếu bạn đang cài đặt song song giữa hai hệ điều hành Windows 10 và Ubuntu thì bạn có thể sẽ gặp tình trạng Ubuntu mặc định khởi động đầu tiên trong trình ...

Hướng dẫn what is pip in python - pip trong python là gì
Hướng dẫn what is pip in python - pip trong python là gì

PIP là gì?PIP là một trình quản lý gói cho các gói Python hoặc mô -đun nếu bạn thích.Lưu ý: Nếu bạn có Python phiên bản 3.4 trở lên, PIP được bao gồm theo ...

Hướng dẫn uninstall nodejs mac m1 - gỡ cài đặt nodejs mac m1
Hướng dẫn uninstall nodejs mac m1 - gỡ cài đặt nodejs mac m1

Nếu bạn đã cài đặt Node.js trên máy Mac của mình để tìm hiểu cách thức hoạt động và & nbsp; thử nghiệm sử dụng nó trên máy chủ bạn chạy nhưng không ...

Hướng dẫn is javascript installed by default? - javascript có được cài đặt theo mặc định không?
Hướng dẫn is javascript installed by default? - javascript có được cài đặt theo mặc định không?

JavaScript được bật trong trình duyệt web của bạn. Xin chúc mừng; Bạn là một bước gần hơn để có một trải nghiệm trực tuyến vui vẻ và đầy đủ đặc ...

Hướng dẫn mysql ubuntu - mysql miễn phí
Hướng dẫn mysql ubuntu - mysql miễn phí

MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL trên Ubuntu 20. ...

Hướng dẫn php to exe online - php sang exe trực tuyến
Hướng dẫn php to exe online - php sang exe trực tuyến

Để học ngôn ngữ PHP và phát triển ứng dụng với ngôn ngữ này bạn cần cài đặt các thành phần cần thiết: chương trình dịch (để sử dụng PHP CLI bản ...

Hướng dẫn is mongodb stored locally? - mongodb có được lưu trữ cục bộ không?
Hướng dẫn is mongodb stored locally? - mongodb có được lưu trữ cục bộ không?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualMỗi trường hợp mongod đều có cơ sở dữ liệu local riêng, lưu trữ dữ liệu được sử dụng ...

Chạy ứng dụng linux trên windows
Chạy ứng dụng linux trên windows

Tuy nhiên, như mình đã nói, anh em chỉ có thể sử dụng bằng giao diện dòng lệnh thuần. ​Nếu như anh em là những chuyên gia, chuyện đó không hề làm khó ...

Linux repository là gì
Linux repository là gì

Tìm hiểu cấu trúc Ubuntu/Debian Repository | Bạn thường sử dụng lệnh ‘apt‘ để tiến hành cài đặt thư viện, chương trình,… trên OS Ubuntu/Debian phải không ...

Hướng dẫn install python 3.5 ubuntu - cài đặt python 3.5 ubuntu
Hướng dẫn install python 3.5 ubuntu - cài đặt python 3.5 ubuntu

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 3.5.2 là phiên bản 3.x ổn định nhất hiện tại, cũng như đã cho phép cài đặt từ lâu. Nay mình ...