Thuật toán tìm số lớn nhất python

Hãy viết một hàm Python dùng để tìm giá trị lớn nhất của ba số được nhập vào từ bàn phím, bạn có thể sử dụng hàm put để nhận dữ liệu từ người dùng.

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Hàm tìm số lớn nhất này cũng khá đơn giản, nhưng qua đó cũng giúp bạn hiểu được cách khai báo hàm và truyền tham số vào hàm.

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Tham khảo bài giải dưới đây.

"""
HỌC PYTHON TẠI FREETUTS.NET
AUTHOR: CƯỜNG NGUYỄN
"""
print("Bài tập Python dùng hàm tìm số lớn nhất trong ba số")

# Hàm tìm số lớn nhất
def find_max(a, b, c):
  max = a
  if max < b: max = b
  if max < c: max = c
  return max


# Chương trình chính
print("Nhập vào số thứ nhất: ")
a = float(input())

print("Nhập vào số thứ hai: ")
b = float(input())

print("Nhập vào số thứ ba: ")
c = float(input())


print("Số lớn nhất trong ba số ", a, " ", b, " ", c, " là ", find_max(a, b, c))

Giả sử mình nhập vào ba số 10, 12, 03 thì kết quả sẽ như hình sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Câu hỏi thường gặp liên quan:

 • Viết hàm Python tính điểm trung bình học sinh
 • Viết hàm Python tính tổng các số nguyên tô từ 0 - 1000
 • Viết hàm Python tìm giá trị lớn nhất trong 3 số
 • Viết hàm Lambda Python in ra thông tin sinh viên
 • Viết hàm đệ quy Python tính tổng S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... + n

Cùng chuyên mục:

Có cách nào dễ dàng hoặc chức năng để xác định số lớn nhất trong danh sách python không? Tôi chỉ có thể viết mã, vì tôi chỉ có ba số, tuy nhiên nó sẽ làm cho mã ít dư thừa hơn nếu tôi có thể nói lớn nhất với hàm tích hợp hoặc một cái gì đó.

 • python
 • numbers

73 hữu ích 0 bình luận 298k xem chia sẻ

answer

119

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Còn tối đa ()

highest = max(1, 2, 3) # or max([1, 2, 3]) for lists

119 hữu ích 4 bình luận chia sẻ

answer

11

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Bạn có thể sử dụng hàm inbuilt max()với nhiều đối số:

print max(1, 2, 3)

hoặc một danh sách:

list = [1, 2, 3]
print max(list)

hoặc trong thực tế bất cứ điều gì lặp đi lặp lại.

11 hữu ích 1 bình luận chia sẻ

answer

10

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Cách tiếp cận này không sử dụng hàm max ()

Nếu bạn phải tìm nó mà không sử dụng chức năng tối đa thì bạn có thể làm theo mã dưới đây:

  a=[1,2,3,4,6,7,99,88,999]
  max= 0
  for i in a:
    if i > max:
      max=i
  print(max)

Ngoài ra nếu bạn muốn tìm chỉ số của max kết quả,

print(a.index(max))

10 hữu ích 4 bình luận chia sẻ

answer

8

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Sử dụng max()

>>> l = [1, 2, 5]
>>> max(l)
5
>>> 

8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

2

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Bạn thực sự có thể sắp xếp nó:

sorted(l,reverse=True)

l = [1, 2, 3]
sort=sorted(l,reverse=True)
print(sort)

Bạn lấy:

[3,2,1]

Nhưng nếu muốn lấy max thì làm:

print(sort[0])

Bạn lấy:

3

nếu tối đa thứ hai:

print(sort[1])

và v.v.

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

1

Thuật toán tìm số lớn nhất python

max là một hàm dựng sẵn trong python, được sử dụng để lấy giá trị tối đa từ một chuỗi, tức là (danh sách, tuple, set, v.v.)

print(max([9, 7, 12, 5]))

# prints 12 

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Đăng nhập để trả lời câu hỏi

Có thể bạn quan tâm

Thuật toán tìm số lớn nhất python

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thuật toán tìm số lớn nhất python