Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Bài viết đánh giá Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Co.op Mart Rạch Miễu

3908 đánh giá
Địa chỉ: 48 Hoa Sứ,Phường 7,Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02835171368
Website: http://www.co-opmart.com.vn/

Siêu thị co.op mart rạch miễu
Địa chỉ 48 đường Hoa sứ nằm cạnh cây xăng nằm trên đường Hoa phan xích long
Nới mà các bạn hây lui tới để mùa đồ và vật dụng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Gần nhà nên ghé riết.
Mắm ruốc, mắm tôm Trí Hải chất lượng quá ngon. Đậm đà

Nhất là mắm ruốc me, chấm trái cây là quên lối về.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Siêu thị của người Việt , bán nhiều sản phẩm và đầy đủ hàng hoá , về phương diện bán lẻ thì ko có chỗ chê . Về dịch vụ thì khâu gửi hàng hơi tốn thời gian , và không gian còn hơi nhỏ , chen chúc mua hàng thì ko hợp trong thời gian này , thêm nữa do không gian nhỏ nên chia 2 tầng , làm việc mua sắm ko thuận tiện , mong là có sự điều chỉnh để cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Nhân viên giữ xe thái độ như giang hồ, gửi xe trả tiền chứ không ai xin xỏ gì mà còn thái độ này nọ. Không bao giờ quay lại.

Siêu Thị Coopmart Miếu Nổi, ở 48 Hoa Sứ, P7, Phú Nhuận

Ngay sau cây xăng petrolimex ở Phan Xích Long

Rộng rãi, thoáng mát, nhiểu sản phẩm lắm
Có 2 bãi xe, kê bên siêu thị và sau lưng siêu thị.

Mình thích mua ở đây vì rộng, thoáng, thức ăn ngon, rau quả củ rất tươi.

#Coopmart
#Siêu_Thị
#HuongPhan
#SiêuThiCoooMart

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý. Tuy nhiên giá các mặt hàng kim khí điện máy thì giá hơi cao so với các siêu thị khác

Ngày cuối tuần đông người mua sắm. Hàng hóa tươi mới phù hợp cho việc tổ chức những bữa tiệc nhỏ vào dịp cuối tuần của gia đình.

Thu ngân có thái độ đùng đảy qua quầy khác....chậm như 🐢 bò ...ko ghé dù là gần nhà

Give Away Bình Thạnh

603 đánh giá
Địa chỉ: 36/34 Nguyễn Gia Trí,Phường 25,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0909697589
Website: https://giveawaybinhthanh.business.site/

Boshop - Cửa hàng mỹ phẩm chính hãng CN Q1

273 đánh giá
Địa chỉ: 153 Đ. Nguyễn Cư Trinh,Phường Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 19007101
Website: https://boshop.vn/

Sản phẩm trong shop bán rất tốt, dùng rất ưng ý luôn, sp gần như là giá rẻ nhất trên thị trường thiếu điều bán như lỗ luôn. Mọi người nên ghé shop xem thử và dùng thử nhé.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

mỹ phẩm tốt, chính hãng, giá ổn định , sẽ ủng hộ

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Mỹ phẩm đa dạng, giá cả phải chăng, thấy cửa hàng cam kết ko bán hàng fake.

Vì một lần mua phải son Mac kém chất lượng. Mua về nhà thì check mã vạch không hiển thị, son bị rã ra và bị gãy chỉ sau 2 ngày kể từ khi mua.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Mua hàng ở đây là yên tâm nhất, nhân viên tư vấn sản phẩm rất hợp với mình với được cái nhiệt tình nữa chứ, tháng nào cũng tốn tiền với chỗ này hết

Giá ổn. Mp chính hãng. Sp đa dạng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Cửa hàng đày đủ mỹ phẩm và đặc biệt là chất lượng sảm phẩm rất ok , và nhân viên tư vấn rất nhiệt tình , tôi sẽ là khách hàng thân thiết ở đây vì mọi thứ đều làm tôi rất ưng ý khi bỏ tiền ra mua đồ , cám ơn Bo shop :)

Shop sáng sủa, hàng hoá ok

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

24hStore - Hệ thống ủy quyền Apple và Samsung Việt Nam

258 đánh giá
Địa chỉ: 249 Trần Quang Khải,Tân Định,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 71008, Việt Nam
Liên lạc: 19000351
Website: https://24hstore.vn/

24hStore lừa đảo.
Mình mua cái điện thoại iphone 12 Pro Max 512gb. Xài chưa được 2 tháng thì máy sập nguồn. Con bé Diễm cửa hàng cố tình làm khó dễ đủ thứ để đánh giá máy của mình trầy xước 2%. Mà khi đổi máy khác thì sẽ không đưa hộp cho mình, chỉ cầm cái máy không thôi.
Ý là mình đã mua gói bảo hành VIP mà còn vậy á.
Đừng nên giao dịch với bọn này nữa
Nó bảo hành mà chơi kiểu này nữa nè, khi đổi máy cho mình nó nói chỉ đưa cái máy cho mình thôi. Hộp của điện thoại hư thì mình cứ giữ, và máy mới thì nó giữ hộp lại. Như vậy thành ra đồ mình mua mới, mua đập hộp mà không có hộp (các bạn thừa biết là khi điện thoại không có đầy đủ hộp trùng với seri máy thì giá trị máy giảm bao nhiêu rồi nhé).
Hẹn các bạn ngày mai tôi sẽ cho biết kết quả.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Bán máy thì nhanh lắm. Mua cái samsung note 10 plus 10 triệu, bán thì mau lẹ lắm. Lúc người ta kẹt tiền đem ra bán thì thâu lại vs cái giá 6 triệu :))) cũng cắn răn ngồi đợi thẩm định. Cho đã xong bày vẽ chiều mới đưa tiền được xong cho đã kêu bút S pen là bút rời, máy lúc đầu mua là đã có rồi, pin thì yếu. Máy dùng nâng niu ko trầy 1 vết, đ hiểu sao kêu bị bể, bị nứt, căng con mắt ra chả hiểu bể vs mẻ chỗ nào xong kêu ép kính 1 triệu giá thu còn 5 triệu, hài vl. Buôn bán để cái tâm vô giùm, 1 lần và mãi mãi, xin chừa

Cửa hàng bánh tráng trộn chứ cửa hàng điện thoại giề?!? Lật mặt, báo giá thay đổi liên tục, nhân viên thì giao tiếp tệ, xấc láo…. Đừng mua điện thoại ở đây nha!!!!!

mua cái Iphone 11 128gb sd được 4 ngày khóa ID, đem ra bảo hành thì nhân viên kêu về sẽ liên hệ mà tận 3 4 ngày sau cũng không nói gì. Máy thì bị thay pin mà lươn lẹo kêu máy gốc hàng zin các thứ. Thái độ nhân viên thì lườm liếc KH thởi dài lên xuống. Quá mệt với thái độ này.

viên khi đứng mở cửa với ánh mắt lườm liếc khách hàng. Bạn nhân viên nam, tên Khánh hay gì đó mình không nhìn rõ tên nhưng diện mạo có tiêm cằm và tiêm môi. Thật sự mình rất bực với thái độ của bạn khi mình hỏi giá sản phẩm, bạn nhân viên check giá nhưng trả lời với thái độ cho có, và thái độ còn nặng hơn khi mình hỏi câu ĐIỆN THOẠI CŨ GIÁ BAO NHIÊU VẬY BẠN? Bạn nhân viên thở dài 1 hơi và trả lời mình với thái độ cực kì mệt mỏi.

Hiện tại mình và chồng rất bức xúc khi nhận được thái độ của bạn nhân viên đó vào tối hôm qua. Mong hệ thống cửa hàng đưa ra cách giải quyết thích đáng để tránh các KH sau gặp vấn đề giống mình.

Đúng là lừa đảo, thay màn hình xong là hư liền, bám nút thì loạn cảm ứng. Coi có 5 phút rồi nói không sao. Bảo hành cũng như ko có. Đi mưa đến mất hết thời gian.

Làm việc hơi chậm. Chế độ bảo hành hơi hên xui một chút.
Wifi cực chậm huhu. Máy lạnh không lạnh nữa chứ..
Ép kính ip6 plus khoảng 350k. Giá ổn mà chưa biết xài có bền hay không nữ.
Hy vọng sẽ không hư hỏng gì để không phải quay lại bảo hành gì thêm.
Giá điện thoại và phụ kiện thì hơi cao nhé.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Chuỗi cửa hàng bán lẻ uy tín hàng đầu Việt Nam

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

R\u0026B Tea

205 đánh giá
Địa chỉ: 84 Nguyễn Thái Học,Phường Cầu Ông Lãnh,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02838213318
Website: https://centraltea.vn/

Đam mê kem cheese R\u0026B lâu lắm rồi, lâu lâu mới có dịp thử lại. Lần này lại được ngồi tại quán uống thử món trà dứa.. Không gian: quán khá nhỏ và ấm cúng, và mình thấy hơi vắng ( có thể mùa dịch mọi người hạn chế ra đường) Nhân viên làm việc nhanh nhẹn.. Thức uống: ban đầu mình tưởng chỉ có nước trà dứa không thôi. Nhưng không, có cả nhiều miếng dứa tươi ướp lạnh thêm vào, ăn giòn thanh nè. Vị trà vừa, không quá ngọt, thơm mùi dứa. Một ly giá gốc 45k cũng ok nè. . R\u0026b ngon nổi tiếng mà giá gốc thì cao thật. Cảnh khuyến mãi mới đến đây uống được.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

R\u0026b có lớp cream cực kỳ ngon không có hãng nào ngon bằng, ăn điểm ở chỗ đó, béo tới đỉnh điểm, nên giá cũng mắc so với mặt bằng trà sữa nói chung. 1 ly socola cream là no luôn, món yêu thích của mình, có trân châu dragon được mọi người khen khá nhiều.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Bảo vệ mặt cọc , lườm khách
Tụi mình đi khoản 4,5 h chiều ngày 10/11/2022

Giá cả hợp lý, quán hơi nhỏ nhưng vắng nên cũng thoải mái.

R\u0026B là siêu ngon rồi, trà sữa đậm và thơm, uống thanh và mát. Món nên thử là Hồng trà sữa tươi nhé mọi người, bên cạnh đó mình thấy Lục Trà cũng ngon. Trà sữa bình thường thì riêng mình ko thích lắm vì vẫn có bột sữa.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Quán khá ồn. Vào tiệm toàn Now delivery order đồ uống. Nên mình phải mất tận vài phút để chờ order đồ uống. Nhưng món trà xanh đào của R\u0026B khá là ngon hợp vị với mình.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Trà sữa uống ok, ko gian quán đẹp và thoáng

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Không gian không đẹp, trà sữa trân châu ngọt và giá hơi cao.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Circle K Viet Nam

74 đánh giá
Địa chỉ: 144 Lê Trọng Tấn,Tây Thạnh,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02838161061
Website: https://www.circlek.com.vn/en/store-locator/

Circle K bị nhân viên bật máy lạnh quá lạnh khiến nhiều người không thể ngồi lại được, mua ly cafe hoá đơn 12k nhưng đưa 15k chỉ thối lại 2k, sự việc lúc 10h sáng ngày 6/8.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Bác bảo vệ thái độ khó khăn tự ý đụng vô đồ của khác hàng ( áo mư bọc lại thùng bánh tự ý lấy áo mưa ra làm ước bánh của tôi không 1 lời xin lỗi quản lý cửa hàng hờ hợi không để tâm ,bảo vệ tỏ thái độ chở hàng không được vô ngồi đuổi đi người già như không đáng kính cho lắm thêm hàng hoá tôi bị hư hại

Circle K chi nhánh Lê Trọng Tấn quận Tân Phú nhân viên nói chuyện thái độ rat xem thường khách hàng, từ cách nói chuyện tới thái độ coi khách như đu xin ăn. Lo giỡn tụm lại nc 1 hồi lâu mới làm nước cho khách. 1 sao

Xếp hàng thanh toán người đứng trc đc hỏi để tích điểm trên app, tới tui không những không hỏi mà khi tui yêu cầu add mã thì nhân viên làm lơ. Mặc dù có 2 máy tính tiền nhưng nhân viên thanh toán rất lâu. Ở đây đánh giá đã tệ nay càng tệ hơn.

Tối nay ghé ăn mì trộn tại đây, thái độ nhân viện rất tệ mì trộn thì quá mặn ăn không được,nhân viên làm còn quên bỏ trứng. Do mình niềng răng nên có nhờ cắt mì ra giúp, bạn nhân viên khó chịu không muốn bán. Không bao giờ quay lại lần 2

Tệ, nên mua chỗ khác. Đi xe bảo vệ nói hết chỗ không cho vào, đuổi khách. Làm dịch vụ mà không cần khách thì mua hàng chỗ khác, tưởng mình độc quyền chắc.

Hôm nay mình có ghé circle K ở đường Lê Trọng Tấn kế đại học Công Nghiệp Thực Phẩm vì đau bao tử giữa đường nên tấp vô để ăn lót dạ. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không gặp thái độ thiếu điều mình tưởng mình gặp bà nội mình luôn. Mình có mua một ít đồ ăn và cả xúc xích mini, mình ăn xúc xích không kèm mì ở rất nhiều chi nhánh khác và cửa hàng này cũng từng ăn, bạn nhân viên bấm bill cho mình và mình thấy có bấm nhầm phần xúc xích lớn, nên bảo đổi lại, thì bạn thay vì hỏi nhân viên khác là có bấm được xúc xích mini riêng lẻ không thì lại bảo mình là không bán, thái độ như kiểu bạn ấy bấm xúc xích lớn thì mình “nên” lấy xúc xích lớn vậy. Sau đó mình có nói là mình từng ăn xúc xích mini riêng vậy rồi. Thì bạn ấy mới gọi to cho nhân viên khác. Mình đứng chờ khá lâu vì có rất nhiều người đằng sau. Nhưng bạn ấy cứ đứng đó một hai phút mới gọi tên nhân viên khác một lần. Sau đó gọi hoài mà không có bạn nào ra. Bạn ấy thiếu điều muốn liếc mình luôn. Sau cùng bạn ấy bảo mình là tính mấy món kia rồi còn phần xúc xích thì tí tính sau mà nói thật kiểu như đến tháng cũng ko có quạu được vậy rồi tính tiền thì lại kêu là “ba lăm”. Nói thật mình cũng làm thu ngân cho quán nước có cả đồ ăn vặt, cũng hiểu là nhiều khi đến tháng hay là ko vui gì nên bực nhưng mà dù là đứa mình ghét mình vẫn chúc ngon miệng vẫn cảm ơn tính tiền cũng phải “của anh/chị là...”, đã đi làm rồi phải chịu. Nói thật lúc đó mình còn hiền hơn là lúc nói chuyện với người yêu nữa (nói chứ ế chớt mồ) chứ mà gặp người khác chắc cự lộn luôn ấy chứ. Chắc do gần Tết dịch bệnh ít ai chịu đi làm nên Circle K training không kĩ. Khách lạ là họ vì thái độ đó bỏ luôn không ghé nữa
----------------
Tôi thấy chi nhánh này của Circle cũng nhận đc vô cùng nhiều bình luận tương tự minh về thái độ nhân viên trên nhiều trang về giới thiệu địa điểm, về ăn uống ...nhưng cố tình không thay đổi..
Chẳng lẽ các bạn không thể quản lý nhân viên của mình tôn trọng khách hàng?
-------------------
Có ghé lại 1 lần vì có cuộc hẹn vs bạn tại đây. Cảm giác đỡ ác cảm hơn trước. Gia tăng cho thêm 1 sao tổng thể

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

- Mặt hàng chưa đến ngày áp dụng chương trình khuyến mãi mà đã gắn team khuyến mãi lên r nói đợi đến ngày khuyến mãi r lại mua tiếp
- Nhân viên đứng quầy cat không biết j về mấy cái mã áp dụng khuyến mãi hỏi thì bảo e không biết nữa... Mong ban quản lý chi nhánh xem lại

Thọ Phát - Chi nhánh mini BAO

38 đánh giá
Địa chỉ: 94 Nguyễn Tri Phương,Phường 7,Quận 5,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02839520878
Website: https://minibao.vn/

Bánh bao 8 trứng Thọ Phát
Giá 40k
Cái bánh to hơn trái xoài,đóng gói ok,hôm đó đặt Grab nên ko tốn ship
khuyên thôi,ăn chán lắm,chỉ toàn là bột,đc mỗi cái cắt ra có 8 cái trứng cút,1 trứng muối trong đó,nhưng so lại giá 40k thì cũng vừa rồi ko mắc
Bánh này chỉ dùng chống đói,muốn ngon thì kêu loại khác nhé 😝

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Gọi cho nhân viên tv , nv lại nói chuyện cọc
• Mình: alo ạ
• Nv trả lời : sao thế , lấy cái gì
Ủa vậy là sao😊

Tìm mãi mới ra chỗ bán bánh bao xá xíu. Nhân xá xíu thơm ngon, nhưng mình không thích phần vỏ bánh, vì hình như là vỏ bánh làm công nghiệp nên vỏ bánh láng quá, mình thích nó xù xì xốp xốp hơn.

Bánh ngon, giá tốt

Nhận đơn hàng xong không giao cho khách,không giao cũng không báo,chán nản với nv nhận hàng,bam quản lý ghi nhận

Ngon giá cả phải chăng phục vụ nhanh

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Bánh bao ngon, giá vừa túi.

Rất ngon

Nuty Cosmetics

31 đánh giá
Địa chỉ: 19 Út Tịch,Phường 4,Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 1900636737
Website: http://nuty.vn/

Nhân viên nhiệt tình, tư vấn ok ạ. Mặt hàng cũng khá đa dạng, mình không chuyên săn sale nma hay mua được vô ngày sale nhiều nên rẻ. Nói chung ổn ạ.

Mình vừa mua hàng ở đây, cảm thấy rất ưng ý nhất từ trước đến giờ. Các bạn nhân viên siêu tận tình, lại còn được xin số zalo để khi cần tư vấn gì cứ nhắn trực tiếp cho shop.
Phải nói siêu thích :x

Nhân viên tư vấn nhiệt tình, dễ thương . Shop hàng hoá trưng bày đẹp mắt❤️

Mua hóa đơn trên 2 triệu vào tối ngày 22/08, tối về mở ra kiểm tra các sp thấy ko sao. Sáng ra mở tuýp Cosmedica Vitamin C dùng cho ban ngày ra bôi thì phần đít tuýp bị xì ra lỗ nhỏ. Liên hệ với bên NUTTY COSMETICS FB chính thì kêu để báo cửa hàng, một câu xin lỗi cũng không, làm như toàn bộ sẽ do cửa hàng chịu, trong khi mình tới cửa hàng mua là vì THƯƠNG HIỆU NUTTY COSMETICS. Liên hệ hotline CSKH thì cả 2 số Tổng đài lẫn SĐT bàn đều bận liên tục từ sáng tới trưa. Vấn đề lỗi sản xuất của bao bì này, phải sử dụng 1-2 lần mới ra được lỗi. Nên các bạn mua hàng nhớ cân nhắc vì CSKH bên này giải quyết rất chậm. Trong khi tâm thế KH đang cầm hàng lỗi đang rất ức chế. \u003d\u003e Bên này đã giải quyết đổi mới cho mình. Các bạn nên rút kinh nghiệm giữ nguyên hộp, hoa đơn đừng vứt, xài vài ba lần, ổn hết rồi hẵng vứt sau để tiện cho việc đổi hàng.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Cửa hàng lớn với nhiều mặt hàng hóa mỹ phẩm đa dạng, thậm chí nếu ở website báo hết hàng thì ở đây vẫn có thể còn mặt hàng đó. Ngoài ra còn có bán một số phụ kiện trang điểm
Rất đông khách mua hàng ở đây nên phải xếp hàng khi tính tiền.
Có thể thanh toán bằng thẻ ATM
Áo khoác và túi xách giữ trong tủ có khóa đặt bên ngoài cửa kính
Nhân viên tư vấn và nhân viên thu ngân đều nhiệt tình, nhìn chung thái độ tốt hơn bên chi nhánh 3 Tháng 2
Serum Vitamin C 21,5% Wishtrend 30ml giá 280 nghìn
Serum Tiam Red C Vitamin C 20% 30ml giá 360 nghìn

Mình đi trong thời điểm shop đang sale các mặt hàng nên là tha hồ mua hàng, nv tư vấn rất tận tâm và chu đáo

Nhân viên tư vấn nhiệt tình. Đa dạng các loại mỹ phẩm từ bình dân đến cao cấp. Hàng chính hãng.

Shop đa dạng sản phẩm, nhiều chính sách sale hợp lý, nv tư vấn được đào tạo

Circle K Viet Nam

27 đánh giá
Địa chỉ: 126 Đường Số 15,Tân Quy,Quận 7,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02837760636
Website: https://www.circlek.com.vn/en/store-locator/

Mong bên tuyển dụng trao đổi kĩ và tuyển dụng kĩ nhân viên bảo vệ . 1 chuỗi cửa hàng như vậy mà tuyển dụng bảo vệ ăn nói K lịch sự với khách hàng . Mình vào mua đồ r ngồi lại. Có bảo vệ giữ thì mình K khoá xe. Còn nếu như K thấy bảo vệ mình đã khoá r. Ra ngoài bảo vệ nc rất khó nghe . Kêu vô ngồi K khoá lại để ngta đi đái ỉa. Nói kiểu khó chịu với khách. Và đây K phải lần đầu tiên mình nghe nc kiểu này vz khách hàng khác . Các bạn tuyển dụng phải nói cho rõ vz nhân viên về cách ăn nói vì đây đó là bộ mặt của chuỗi cửa hàng .

Không gian hơi nhỏ được cái mát mẻ, sạch sẽ
Hỏi thì nhân viên bảo không có nhà vệ sinh vậy không lẽ nhân viên ở đây toàn tiểu đường ah :))

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Có tolet mà khóa , khách hàng thì ai ra hỏi thì tùy người mà cho đi nhờ hoặc không, mình mua đồ ăn nước uống ngồi ở đó nghỉ trưa mà còn vậy

Store rất ok từ nhân viên với khâu bố trí
Ra tới ông bảo vệ nch khó nghe
Tính tình khó chịu vs khách

Shop sạch sẽ . Sinh viên thường đến nhiều.
Mọi người cẩn thận xe cộ nhé.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Ngày 10.03.2022, lúc 10g30 sáng vào mua đồ nhưng thái độ bảo vệ rất mất lịch sự, chửi khách liên tục
Tính vào mua nhanh ra nên khoá cổ xe để ngoài cho nhanh nhưng bảo vệ chửi liên tục đòi đứng ra xa, đã đứng trên xe ra xa cho bạn mình vào mua thôi nhưng bảo vệ tiếp tục ra đứng kế bên chửi khách
Không bao giờ trở lại và sẽ khuyên tất cả người quen không đến đây

Nhắm làm đc thì làm không thì nghỉ đi đang làm mì gói mà chạy đi tính tiền cho khách đến sau trong khi đó cửa hàng 2 3 nhân viên, làm mì thì lâu về cũng không cho đũa muỗng sốt ăn kèm cũng không cho luôn định nv ở đây làm theo cảm xúc hay gì vậy

😍👍Có máy lạnh, bàn ăn.. ngồi cả ngày ..🌟

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Give Away Kid Quận 3

25 đánh giá
Địa chỉ: 200A Đ. Cách Mạng Tháng 8,Phường 10,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0906841438
Website: https://www.facebook.com/giveawaykidquan3/?hc_ref\u003dARRA_yuqgA9QbfYbxsnEgV_gCePWdvmRUAj4iC6fDLDvix6LwpJqPHlJ7Y7rO6zvbcg\u0026fref\u003dnf\u0026__tn__\u003dkC-R

Nơi mua đồ trẻ em give away giá ưu đãi, hàng cập nhật liên tục

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Mau hàng hiệu quá rẻ cho bé là ở đây

bán hàng rẻ, chủ yếu các mặt hàng cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi, có giao hàng online, hàng chất lượng tạm ổn, giá thành ổn đinh không quá cao so với mạt bằng chung

Nhân viên nhiệt tình dễ thương, đồ đa dang

Nhiều đồ cho bé từ quần áo đến đồ chơi...Đồ thanh lý nhưng giá gần bằng đồ bán bên ngoài.nhân viên thấy ko nhiệt tình lắm.

Cái shop thì tìm muốn xĩu, dô shop thì không có nỗi 1 em nhân viên tư vấn. Nhìn mặt cứ trơ trơ ra. Chán vl

đồ của bé ít, chất lượng sản phẩm tương đối, giá cao

Rẻ, đẹp.
Cửa hàng nằm góc hẹp, khó tìm địa chỉ

ROOTS

19 đánh giá
Địa chỉ: 239 - 241 Đ. Nguyễn Công Trứ,Phường Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0823336868
Website: http://www.roots.vn/

Nhân viên thân thiện.
Mặt hàng ngoại nhập đa dạng.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Tìm mãi mới được 1 cửa hàng bán cherry chất lượng thế này

Mua cam canh bên này một lần, có dịp sẽ ghé lại lần nữa

Great place that specializes in organic imported food. It was one of the few places I could find gluten free in Vietnam. Stay for the juice bar as well! Highly recommend!

(Bản dịch tự động của Google)
Nơi tuyệt vời chuyên về thực phẩm hữu cơ nhập khẩu. Đó là một trong số ít nơi tôi có thể tìm thấy không có gluten ở Việt Nam. Ở lại quầy nước trái cây là tốt! Rất khuyến khích!

(Bản dịch tự động của Google) Nó tươi và tôi thích nó

(Bản gốc)
신선하고 맜이 좋아요

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Good staff,clean toilet.Very comfortable.

(Bản dịch tự động của Google)
Nhân viên tốt, nhà vệ sinh sạch sẽ. Rất thoải mái.

Awesome store and lots of items available. Nice store and love the Fresh Juice Bar 🌟🌟🌟🌟🌟

(Bản dịch tự động của Google)
Cửa hàng tuyệt vời và rất nhiều mặt hàng có sẵn. Cửa hàng đẹp và yêu thích Fresh Juice Bar 🌟🌟🌟🌟🌟

Great packaging!

(Bản dịch tự động của Google)
Bao bì tuyệt vời!

GS25 Nguyễn Văn Thương

15 đánh giá
Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Thương,Phường 25,Bình Thạnh,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Website: https://gs25.com.vn/

Mỗi lần đến đây mua cà phê là chờ như phải cả 15p, người ta muốn tiện lợi nhanh chóng mới đến mà lần nào cũng như lần nào, quá nản.

Cửa hàng sạch sẽ
Thiết bị hiện đại: Máy nấu mì, Máy pha cafe
Nhân viên thân thiện

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Cửa hàng tiện lợi gs25 phục vụ 24/24; giá thành tốt, là nơi thích hợp cho những người cần sự tiện lợi

Topokki ngon, chỗ ngồi đẹp, có khăn giấy, mọi thứ gần như hoàn hảo nếu không bàn tới anh bảo vệ giữ xe.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Khát nước ghé thử GS25 mua 1 lon nước trải nghiệm. Hí hửng về nhà thì phát hiện nhân viên Nam bỏ thiếu lon nước. Thất vọng toàn tập. Lần đầu cũng là lần cuối.

máy nấu mì bị hư nhưng nhân viên kh báo trước, mua xong mới biết.

Ok nha

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Thấy xinh hôm mí bạn. Xinh vì tay mình xinh đó. Hihi 💅

mini BAO

14 đánh giá
Địa chỉ: 182 Nguyễn Tri Phương,Phường 4,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 02838757150
Website: https://minibao.vn/

Bánh bao các thể lọai lớn và nhỏ. Đa dạng và đẹp. Là thương hiệu của bánh bao Thọ Phát.

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Đồ ăn ngon giá rẻ , không lo về giá .

Đặt gà giao gà nhưng lại tính bò???
Đồ ăn ngon

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Ngon, giá rẻ 😋😋😋
@t4_eattheworld

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Đồ ăn ngon bổ rẻ. Hambuger bò , tôm đều rất ngon

Bánh bao ở đây ăn cực ngon luôn :))

Có nhiều loại bánh hấp và nước

Bánh ngon cực kỳ

RÈM CỬA HOÀNG GIA

11 đánh giá
Địa chỉ: 568 Điện Biên Phủ,Phường 11,Quận 10,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0934079992
Website: http://remcuahoanggia.com/

Sản phẩm rất tốt, giá cả hợp lý, bảo hành lâu dài, rất uy tín

Bán đồ mà khách gọi ko thèm trả lời

Gia đình tôi vừa chọn lựa đơn vị Nội thất Hoàng Gia để cung cấp các sản phẩm nội thất cho ngôi nhà mới tại Quận 2. Bản thân tôi và mọi người rất hài lòng, đặc biệt sản phẩm rèm mà đơn vị này sản xuất và lắp đặt có mẫu mã rất đẹp. Đội ngũ nhân viên làm việc rất nhanh chóng.

Mình rất hài lòng về những sản phẩm và dịch vụ bên bạn. Cảm ơn nhiều nhé!!!!

Đã chọn e này

Những mãu rèm cửa đẹp nhất năm 2017.

Good company selling curtains.

(Bản dịch tự động của Google)
Công ty bán rèm cửa tốt.

R\u0026B Tea Aeon Mall Tân Phú

9 đánh giá
Địa chỉ: 30 Bờ Bao Tân Thắng,Celadon City,Tân Phú,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 0968799968

Nova Market Lakeview

6 đánh giá
Địa chỉ: 16 Đường R,An Phú,Quận 2,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Siêu thị nhỏ, đa phần thực phẩm đóng lon, đóng gói, rau xanh và trái cây tươi hơi ít

👍👍👍👍👍

Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022
Top 20 chuỗi cửa hàng r&b Huyện Dăk RLấp Đắk Nông 2022

Không nhiều đồ lắm nhưng ok

R Ậ P

2 đánh giá
Địa chỉ: 191 Võ Văn Tần,Phường 5,Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 1900066622
Website: http://rapthietke.vn/

Công Ty Tnhh Vòng Tròn Đỏ

2 đánh giá
Địa chỉ: 119 Cống Quỳnh,Phường Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tại đây phục vụ tuong đô tốt nhung không cho sử dụng nhà vệ sinh chứng tỏ kinh doanh kém cỏi

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

R\u0026B Tea

Địa chỉ: 15 Đ. Hồng Hà,Phường 2,Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 0788202831
Website: https://centraltea.vn/

R\u0026B Tea - 7Bis Nguyễn Thị Minh Khai Q.1

Địa chỉ: 7Bis Nguyễn Thị Minh Khai,Bến Nghé,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 0898222633
Website: https://centraltea.vn/