DE thi máy tính cầm tay lớp 9 Cần THƠ

BINH TAY IMPORT EXPORT JSCAdd: 110 – 112 Hau Giang Street, District 6, HCM City, VietnamTel: 08.3969 9999 – Fax: 08. 3960 2478 - 08.3969 6666Email: Website: www.bitex.com.vnMỘT SỐ ĐỀ THI CẤP TỈNHGIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO TỪ NĂM 2012 – 2014CỦA MỘT SỐ TỈNH THÀNHĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh AN GIANG.vnĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh BÌNH THUẬNĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh CAO BẰNGmĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh CẦN THƠx.coĐề thi giải toán trên MT CASIO ĐÀ NẴNGĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh ĐIỆN BIÊNiteĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh HẬU GIANG.bĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh GIA LAIĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh KIÊN GIANGwwĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh LẠNG SƠNwĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh LONG ANĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh SÓC TRĂNGĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh TÂY NINHĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh TP.HCMĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh THỪA THIÊN HUẾĐề thi giải toán trên MT CASIO tỉnh VŨNG TÀUAN GIANG1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THCS):Tr 72. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THPT):Tr 123. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (GDTX):Tr 194. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Lý(THPT):Tr 265. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Lý(GDTX):Tr 41BÌNH THUẬNTr 512. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THCS - Lớp 9):Tr 593. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT - Lớp 11):Tr 68m.vn1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THCS - Lớp 8):Tr 73x.co4. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT - Lớp 12):CAO BẰNGiteNăm 2012 - 2013Tr 782. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THPT):Tr 903. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Lý(THPT):Tr 1044. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Hóa (THPT):Tr 1145. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Sinh (THPT):Tr 126www.b1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THCS):CAO BẰNGNăm 2013 - 20141. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THCS):Tr 1372. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT):Tr 1473. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Lý(THPT):Tr 1584. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Hóa (THPT):Tr 1695. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Sinh (THPT):Tr 183CẦN THƠ1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 1952. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 2013. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Hóa (THPT):Tr 2094. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Sinh (THPT):Tr 215ĐÀ NẴNGTr 2202. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 227.vn1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):mĐIỆN BIÊNTr 2342. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 2463. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Lý(THPT):Tr 2664. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Hóa (THPT):Tr 271itex.co1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 390HẬU GIANGwNăm 2012 - 2013w.b5. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Sinh (THPT):Tr 3032. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THPT):Tr 3093. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (GDTX):Tr 3144. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Lý(THPT):Tr 3195. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Hóa (THPT):Tr 327w1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THCS):Năm 2013 - 20141. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THCS):Tr 3382. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT):Tr 3453. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (GDTX):Tr 3514. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Lý(THPT):Tr 3565. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Hóa (THPT):Tr 3626. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Sinh (THPT):Tr 372Năm 2014 – 2015Tr 3802. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 385.vn1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):mGIA LAIx.coNăm 2013 - 2014Tr 3922. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT):Tr 407ite1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THCS):Tr 4164. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Lý(THPT):Tr 4265. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Hóa (THPT):Tr 4326. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Sinh (THPT):Tr 444GIA LAIwww.b3. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (GDTX):Năm Năm 2014 - 20151. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 4542. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 4593. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (GDTX):Tr 4624. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Lý(THPT):Tr 4655. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Hóa (THPT):Tr 4716. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Sinh (THPT):Tr 480KIÊN GIANG1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (THPT):Tr 4852. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Lý(THPT):Tr 4963. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Hóa (THPT):Tr 505LẠNG SƠNTr 5342. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THPT):Tr 5223. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (GDTX):Tr 5294. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Lý(THPT):Tr 5425. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Hóa (THPT):Tr 550m.vn1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Toán (THCS):x.co6. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2012 - 2013 - Môn Sinh (THPT):LONG ANTr 568.bite1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2013 - 2014 - Môn Toán (GDTX – Lớp 11):Tr 561SÓC TRĂNGTr 5702. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 5763. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Lý(THPT):Tr 5794. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Hóa (THPT):Tr 5845. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Sinh (THPT):Tr 590www1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):TÂY NINH1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 5942. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 6073. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (GDTX):Tr 6184. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Lý(THPT):Tr 6295. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Hóa (THPT):Tr 6396. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Sinh (THPT):Tr 661TP.HCMTr 6752. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 676m.vn1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 6772. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS - Lớp 9):Tr 6823. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT - Lớp 11):Tr 6874. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT - Lớp 12):Tr 6925. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (GDTX - Lớp 12):Tr 698wVŨNG TÀUww.b1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS - Lớp 8):itex.coTHỪA THIÊN HUẾ1. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THCS):Tr 7032. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (THPT):Tr 7063. Đề thi giải toán trên MT CASIO năm 2014 - 2015 - Môn Toán (GDTX):Tr 709SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐIỂM(bằng số)ĐIỂM(bằng chữ)ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 9Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)CHỮ KÝCHỮ KÝSỐ MẬT MÃgiám khảo 1giám khảo 2do chủ khảo ghiChú ý :− Đề thi gồm 2 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này và ghi đáp số vào ô kết quả.− Các kết quả tính toán gần đúng, ghi chính xác tới 5 chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.– Thí sinh sử dụng loại máy nào thì điền ký hiệu loại máy đó vào ô sau :Bài 1: (2,0 điểm)Tính.vnKết quả:comốốBài 2 (2,0 điểm)Tính tổng :.bitex.Kết quả:Bài 3: (2,0 điểm)Kết quả:wBài 4 : (2,0 điểm)Tính giá trị củawwTìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số:vớiKết quả:Bài 5: (2,0 điểm)Kết quả:Tìm bốn chữ số cuối cùng của số:Bài 6:(2,0 điểm)Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên Kết quả:của phương trình:Đề MTBT lớp 9 trang 1Bài 7: (2,0 điểm)Hình thang cân ABCD có hai đáy là ABvà CD, cho.Tính gầnđúng chu vi và diện tích hình thang biết.AKết quảB4cmCDKết quả:Bốn đường thẳng trên cắt nhau tại bốn điểm A; B; C; D.a) Tìm tọa độ các điểm A; B; C; D.b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trên.Bài 9: (2,0 điểm)Cho dãy sốcó các số hạngKết quả:nBài 8: (2,0 điểm)Cho bốn đường thẳngwww.bitex.com.va) Tính( dạng phân số tối giản)b) Tính gần đúngBài 10: (2,0 điểm) thí sinh ghi sơ lượt cách giải và đáp số vào ô sau đâyCho hình vuông ABCD có cạnh 28cm . Vẽ nửa đường tròn đường kínhhai góc phần tư đường tròntâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3.Cách giải:Đề MTBT lớp 9 trang 2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 9Bài 1: (2,0 điểm)2,0 điểmBài 2 (2,0 điểm)2,0 điểmBài 3: (2,0 điểm)1,0 điểm1,0 điểmBài 4 : (2,0 điểm)2,0 điểmBài 5: (2,0 điểm)2,0 điểmBài 6:(2,0 điểm)nMỗi nghiệm 0,5com.vBài 7: (2,0 điểm).bitex.Bài 8: (2,0 điểm)Bài 9: (2,0 điểm)1,0 điểm1,0 điểm1,0 điểm1,0 điểm1,0 điểm1,0 điểmwwwBài 10: (2,0 điểm)Cho hình vuông ABCD có cạnh 28cm . Vẽ nửa đường tròn đường kínhhai góc phần tư đường tròntâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3Cách giải:Cạnh hình vuông a=28cm diện tích ¼ hình tròn bán kính ABớMặt kháctrừ hai đẳng thức ta đượcVậyĐáp số : 139.62824Phần kết quả 1,0 điểm phần nêu cách giải 1,0 điểmĐề MTBT lớp 9 trang 3TÓM LƯỢC CÁCH GIẢI ĐỀ THI MTBT LỚP 9Bài 1:ốốBài 2:Bài 3Vậy ước chung lớn nhất của a và b làBội chung nhỏ nhất của a và b là..bitex.Bài 4com.vnThực hiện bấmớBài 5cho ra kết quảwBấm biểu thức; gán giá trị vừa tính cho biến XwwBấm máy biểu thức x cho giá trịDùng máy bấm các giá trị sau đâyĐề MTBT lớp 9 trang 4Nhận xét rằngớđều có bốn chữ số cuối cùng là 0625 như vậycó bốn chữ số cuối cùng là 0625 nên sốcó bốn chữ số cuối cùng là 3125.Bài 6:Do x,y đều là số nguyên nênậVậy hệ có 6 nghiệm nguyênBài 7 Dễ thấy hình thang cân cónên các tam giác ADM;BAABM;BCM là các tam giác đều có đường cao4cm. Chu vi hình thang làNDCM.bitex.Bài 9:comTa được tứ giác là hình vuông có cạnhDiện tích tứ giác.vBài 8 bằng cách giải hệ phương trình ta tìm được các giao điểmnDiện tíchLập quy trình bấm máy bằng các dòng lệnhBài 10ta đượcwwlấy các giá trịwCạnh hình vuông a=28cm diện tích ¼ hình tròn bán kính ABớMặt kháctrừ hai đẳng thức ta đượcVậyĐề MTBT lớp 9 trang 5SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 12Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)ĐIỂM(bằng số)ĐIỂM(bằng chữ)CHỮ KÝgiám khảo 1CHỮ KÝgiám khảo 2SỐ MẬT MÃdo chủ khảo ghi*Chú ý :−Đề thi gồm 2 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này và ghi đáp số vào ô kết quả.−Các kết quả tính toán gần đúng, ghi chính xác tới 5 chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.–Thí sinh sử dụng loại máy nào thì điền ký hiệu loại máy đó vào ô sau :.vnKết quả:comBài 1: (2,0 điểm)Cho hàm sốcó đồ thị điqua các điểma) Hãy tính các giá trị.b) Tính gần đúng khoảng cách giữa hai điểm cực trị củahàm số vớitìm được.Bài 2: (2,0điểm).bitex.Một chất phóng xạ theo thời gian sẽ bị phân hủy tự nhiên. Công thức tính khối lượng Kết quả:chất phóng xạ Cacboncòn lại sau thời gian t năm làvớilà khối lượng cacbon lúc ban đầu. Người ta tìm trong một mẫu đồ cổ có mộtlượng Cacbon và xác định được nó đã mất đi 15% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏimẫu đồ cổ đó có tuổi khoảng bao nhiêu năm?Bài 3: (2,0 điểm)Kết quả:wwwTìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây)của phương trình:Bài 4: (2,0 điểm)Cho dãy sốKết quả:có các số hạng như saua) Tìm số hạng thứ 10 và số hạng thứ 30 của dãy.b) Tính tổng 30 số hạng đầu tiên của dãy.Bài 5: (2,0 điểm)Tính gần đúng các nghiệm của phương trìnhKết quả:Đề MTBT lớp 12 trang 1Bài 6: (2,0 điểm)Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn bán kính. Tìm giá trị lớn nhất của đường caokẻ từ B của tamgiác ABC.Bài 7: (2,0 điểm)Kết quảTrên mặt phẳng Oxy cho. Tính góc B (độ, phút, giây) và diện tích củatam giác ABC.Bài 8: (2,0điểm)Kết quả:Giải hệ phương trình:Kết quả:Bài 9 : (2,0 điểm)Tính thể tích khối tứ diện ABCD biết:Kết quả:.vn.comBài 10 (2,0 điểm)www.bitex.Một sợi dây điện VC30 thiết diện là hình tròn có đường kính kể cả vỏ bọc làchiều dàivà một Rulo có dạng hình trụ đường kính, chiều dài(hình vẽ). Người ta quấnchặt sợi dây điện vào Rulo khít với nhau theo từng lớp, hết lớp trong ra lớp ngoài. Giả sử số vòng dây ởmỗi lớp đều bằng nhau. Tính gần đúng số lớp và số vòng dây quấn trên Rulo.Cách giải (tóm tắt):Đáp số:Đề MTBT lớp 12 trang 2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 12Bài 1: (2,0 điểm)Câu a)1,0 điểm1,0 điểmKhoảng cách:Bài 2: (2,0điểm)Kết quả: 1343 nămBài 3: (2,0 điểm)2,0 điểmMỗi nghiệm 0,5điểmcom.vnBài 4: (2,0 điểm)..bitex.Bài 5: (2,0 điểm)w.Bài 7: (2,0 điểm)wwBài 6: (2,0 điểm)1,0 điểm1,0 điểmMỗi nghiệm 0,5điểm2,0 điểm1,0 điểm1,0 điểmBài 8: (2,0điểm)2,0 điểmBài 9 : (2,0 điểm)2,0 điểmBài 10 (2,0 điểm)Đề MTBT lớp 12 trang 3Một sợi dây điện VC30 thiết diện là hình tròn có đường kính kể cả vỏ bọc làchiều dàivà một Rulo có đường kính, bề ngang(hình vẽ). Người ta quấn chặt sợi dâyđiện vào Rulo khít với nhau theo từng lớp, hết lớp trong ra lớp ngoài. Giả sử số vòng dây ở mỗi lớp đềubằng nhau. Tính gần đúng số lớp và số vòng dây quấn trên Rulo.Cách giải (tóm tắt):Mỗi lớp dây cóòLớp thứ 1 có đường kính 17,5cm+0,5cm =18cm R=9cmTổng chiều dài dây quấn ở lớp thứ nhất làLớp thứ 2 có đường kínhTổng chiều dài dây quấn lớp thứ 2:Lớp thứ 3 có tổng chiều dài16……www.bitex.comSố vòng dây lớp cuối cùngCó 4 vòng ở lớp thứ 10Vậy tổng số vòng dây là 148 vòng. Có 10 lớpNếu đúng Đáp số 1,5 điểm phần nêu cách giải 0,5 điểm.vThayta đượcNhư vậy số lớp là 10; số vòng ở 9 lớp là 16.9=144 vòngChiều dài dây của 9 lớp làChiều dài dây lớp cuối cùngnLớp thứ n có tổng chiều dàiTổng chiều dài dây của n lớp làĐề MTBT lớp 12 trang 4TÓM LƯỢC CÁCH GIẢIBài 1: Đồ thị hàm sốcó đồ thị đi qua các điểmta được hệ phương trìnhKhoảng cách giữa hai điểm cực trị.vnBài 2: Khối lượng Cacbon mất 15% nên lượng cacbon còn lại là 85% ta có phương trìnhcomVậy khoảng 1343 nămBài 3:.bitex.ĐặtwwVớiphương trình trở thànhwBài 4:Xét dãyấVậyCó thể giải bài toán trên bằng tính trực tiếp nhờ máy bằng dòng lệnhvới giá trị ban đầuĐề MTBT lớp 12 trang 5Bài 5: Giải phương trìnhĐiều kiệndùng mode table nhập hàm số đểdò tìm khoảng nghiệm từ -3 đến 10 ta nhận thấy nghiệm rơi vào khoảng (-3,-2) (-2,-1) (-1,0)(0,1).Nhập phương trình giải bằng shift solve chon điểm dò nghiệm trong các khoảng trên ta được bốnnghiệmBài 6: đặtAÁp dụng định lý Sin ta đượcOHBH là đường caoBCnXét hàm sốcom.vBài 7: Giải hệ tìm giao điểm ta đượcww.bitex.Bài 8A2Bài 9 Diện tích đáywĐường cao AH:Bài 10: Mỗi lớp dây có2D2HM2CBòLớp thứ 1 có đường kính 17,5cm+0,5cm =18cm R=9cmTổng chiều dài dây quấn ở lớp thứ nhất làLớp thứ 2 có đường kínhTổng chiều dài dây quấn lớp thứ 2:Lớp thứ 3 có tổng chiều dài16……Đề MTBT lớp 12 trang 6Lớp thứ n có tổng chiều dàiTổng chiều dài dây của n lớp làThayta đượcNhư vậy số lớp là 10; số vòng ở 9 lớp là 16.9=144 vòngChiều dài dây của 9 lớp làChiều dài dây lớp cuối cùngSố vòng dây lớp cuối cùngwww.bitex.com.vnCó 4 vòng vậy tổng số vòng dây là 148 vòng. Có 10 lớpĐề MTBT lớp 12 trang 7SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 12(GDTX)Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)ĐIỂM(bằng số)ĐIỂM(bằng chữ)CHỮ KÝgiám khảo 1CHỮ KÝgiám khảo 2SỐ MẬT MÃdo chủ khảo ghi*Chú ý :−Đề thi gồm 2 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này và ghi đáp số vào ô kết quả.−Các kết quả tính toán gần đúng, ghi chính xác tới 5 chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.–Thí sinh sử dụng loại máy nào thì điền ký hiệu loại máy đó vào ô sau :.vnKết quả:comBài 1: (3,0 điểm)Cho hàm sốcó đồ thị điqua các điểma) Hãy tính các giá trị.b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số tại Avớitìm được.Bài 2: (2,0điểm)Kết quả:.bitex.Một chất phóng xạ theo thời gian sẽ bị phân hủy tự nhiên. Công thức tính khối lượngchất phóng xạ Cacboncòn lại sau thời gian t năm làvớilà khối lượng cacbon lúc ban đầu. Người ta tìm trong một mẫu đồ cổ có mộtlượng Cacbon và xác định được nó đã mất đi 15% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏimẫu đồ cổ đó có tuổi khoảng bao nhiêu năm?Bài 3: (2,0 điểm)Kết quả:wwwTìm nghiệm gần đúng (độ, phút, giây)của phương trình:Bài 4: (2,0 điểm)Cho dãy sốKết quả:có các số hạng như saua) Tìm số hạng thứ 10 và số hạng thứ 20 của dãy.b) Tính tổng 20 số hạng đầu tiên của dãy.Bài 5: (2,0 điểm)Tính gần đúng bốn nghiệm của phương trình:Kết quả:Đề MTBT lớp 12 GDTX trang 1Bài 6: (2,0 điểm)Trên mặt phẳng Oxy cho. Tính tọa độ ba điểm A;B;C và diện tích tamgiác ABC.Kết quả:Bài 7: (2,0điểm)Giải hệ phương trình:Kết quả:Bài 8 : (2,0 điểm)Tính thể tích khối tứ diện ABCD biết:Kết quả:nBài 9: (3,0 điểm)www.bitex.com.vMột sợi dây điện VC30 thiết diện là hình tròn có đường kính kể cả vỏ bọc làchiều dàivà một Rulo có dạng hình trụ đường kính, chiều dài(hình vẽ). Người ta quấnchặt sợi dây điện vào Rulo khít với nhau theo từng lớp, hết lớp trong ra lớp ngoài. Giả sử số vòng dây ởmỗi lớp đều bằng nhau. Tính gần đúng số lớp và số vòng dây quấn trên Rulo.Cách giải (tóm tắt):Đáp số :Đề MTBT lớp 12 GDTX trang 2SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOAN GIANGĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNHNĂM HỌC 2012 – 2013Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAYLớp : 12 GDTXBài 1: (2,0 điểm)2,0 điểm1,0 điểmBài 2: (2,0điểm)Kết quả: 1343 nămBài 3: (2,0 điểm)1,0 điểmMỗi nghiệm 0,5điểm.vnBài 4: (2,0 điểm)com..bitex.Bài 5: (2,0 điểm)wBài 7: (2,0điểm)wwBài 6: (2,0 điểm)1,0 điểm1,0 điểmMỗi nghiệm 0,5điểm1,0 điểm1,0 điểm2,0 điểmBài 8 : (2,0 điểm)2,0 điểmĐề MTBT lớp 12 GDTX trang 3Bài 9 (2,0 điểm)Một sợi dây điện VC30 thiết diện là hình tròn có đường kính kể cả vỏ bọc làchiều dàivà một Rulo có đường kính, bề ngang(hình vẽ). Người ta quấn chặt sợi dâyđiện vào Rulo khít với nhau theo từng lớp, hết lớp trong ra lớp ngoài. Giả sử số vòng dây ở mỗi lớp đềubằng nhau. Tính gần đúng số lớp và số vòng dây quấn trên Rulo.Cách giải (tóm tắt):Mỗi lớp dây cóòLớp thứ 1 có đường kính 17,5cm+0,5cm =18cm R=9cmTổng chiều dài dây quấn ở lớp thứ nhất làLớp thứ 2 có đường kínhTổng chiều dài dây quấn lớp thứ 2:Lớp thứ 3 có tổng chiều dài16…….vcomThayta đượcNhư vậy số lớp là 10; số vòng ở 9 lớp là 16.9=144 vòngChiều dài dây của 9 lớp làChiều dài dây lớp cuối cùngnLớp thứ n có tổng chiều dàiTổng chiều dài dây của n lớp làwww.bitex.Số vòng dây lớp cuối cùngCó 4 vòng ở lớp thứ 10Vậy tổng số vòng dây là 148 vòng. Có 10 lớpNếu đúng Đáp số 1,5 điểm phần nêu cách giải 1,5 điểmĐề MTBT lớp 12 GDTX trang 4TÓM LƯỢC CÁCH GIẢIBài 1: Đồ thị hàm sốcó đồ thị đi qua các điểmta được hệ phương trình.vnBài 2: Khối lượng Cacbon mất 15% nên lượng cacbon còn lại là 85 ta có phương trìnhcomVậy khoảng 1343 nămĐặtPhương trình trở thànhwwVới.bitex.Bài 3:wBài 4:Xét dãyấVậyĐề MTBT lớp 12 GDTX trang 5Có thể giải bài toán trên bằng tính trực tiếp nhờ máy.bằng dòng lệnhvới giá trị ban đầuBài 5 Giải phương trìnhĐiều kiệndùng mode table nhập hàm số để dòtìm khoảng nghiệm từ -3 đến 10 ta nhận thấy nghiệm rơi vào khoảng (-3,-2) (-2,-1) (-1,0)(0,1).Nhập phương trình giải bằng shift solve chon điểm dò nghiệm trong các khoảng trên ta được bốnnghiệmBài 6 Giải hệ tìm giao điểm ta đượccom.vnBài 8.bitex.Bài 9Diện tích đáywwĐường cao AH:wBài 10: Mỗi lớp dây cóA22D2HM2CBòLớp thứ 1 có đường kính 17,5cm+0,5cm =18cm R=9cmTổng chiều dài dây quấn ở lớp thứ nhất làLớp thứ 2 có đường kínhTổng chiều dài dây quấn lớp thứ 2:Lớp thứ 3 có tổng chiều dài16……Lớp thứ n có tổng chiều dàiTổng chiều dài dây của n lớp làĐề MTBT lớp 12 GDTX trang 6Thayta đượcNhư vậy số lớp là 10; số vòng ở 9 lớp là 16.9=144 vòngChiều dài dây của 9 lớp làChiều dài dây lớp cuối cùngSố vòng dây lớp cuối cùngwww.bitex.com.vnCó 4 vòng vậy tổng số vòng dây là 148 vòng. Có 10 lớpĐề MTBT lớp 12 GDTX trang 7