Một sóng âm có chu kì 8ms sóng âm này

Một lá thép dao động với chu kì \(T = 80ms\). Âm do nó phát ra là:

Sóng cơ truyền được trong các môi trường:

T = 80 ms → f = 12,5 Hz < 16 Hz → sóng hạ âm. Chọn đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi nói về đặc trưng sinh lí của âm, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,123

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí của âm là

Xem đáp án » 18/06/2021 624

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 622

Một nhạc cụ phát ra âm có tần số cơ bản ƒ0 thì hoạ âm bậc 4 của nó là

Xem đáp án » 18/06/2021 448

Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 338

Âm sắc là một đặc tính sinh lý của âm có thể giúp ta phân biệt được hai âm loại nào trong các loại dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 275

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 18/06/2021 263

Hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

Xem đáp án » 18/06/2021 193

Độ to là một đặc trưng sinh lí của âm phụ thuộc vào

Xem đáp án » 18/06/2021 157

Cảm giác về sự trầm, bổng của âm được mô tả bằng khái niệm

Xem đáp án » 18/06/2021 154

Âm sắc là

Xem đáp án » 18/06/2021 144

Sóng siêu âm

Xem đáp án » 18/06/2021 134

Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500m/s. Bước sóng của sóng này trong môi trường nước là

Xem đáp án » 18/06/2021 129

Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về

Xem đáp án » 18/06/2021 117

Một sóng âm truyền trong không khí, trong số các đại lượng: biên độ sóng, tần số sóng, độ cao của âm và bước sóng; đại lượng không phụ thuộc vào các đại lượng còn lại là

Xem đáp án » 18/06/2021 117

Đáp án  DT = 80 ms → f = 12,5 Hz < 16 Hz → ϵ sóng hạ âm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt OCC = 12 cm và điểm cực viễn cách mắt OCV. Người đó dùng một kính lúp có độ tụ 10 dp để quan sát một vật nhỏ, mắt đặt sát kính. Phải đặt vật trong khoảng trước kính lúp từ dC tới 80/9 cm thì mới có thể quan sát được. Giá trị (OCV-11dC) bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 1,537

Một mẫu U238 có khối lượng 1 (g) phát ra 12400 hạt anpha trong một giây. Tìm chu kì bán rã của đồng vị này. Coi một năm có 365 ngày, số avogadro là 6,023.1023.

Xem đáp án » 18/06/2021 992

Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là

Xem đáp án » 18/06/2021 583

Trong hình vẽ đoạn dòng điện MN đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện MN trong hình nào bé nhất?

Xem đáp án » 18/06/2021 351

Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (với U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực đại. Khi đó

Xem đáp án » 18/06/2021 327

Lớp chuyển tiếp p–n có tính dẫn điện

Xem đáp án » 18/06/2021 255

Một kính hiển vi, vật kính có tiêu cự 0,6 cm, thị kính có tiêu cự 3,4 cm. Hai kính đặt cách nhau 16 cm. Mắt một học sinh không bị tật, dùng kính hiển vi để quan sát một vết bẩn nằm ở mặt trên một tấm kính trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Khi đó khỏang cách giữa vết bẩn và vật kính là a. Học sinh khác mắt cũng không bị tật, trước khi quan sát đã lật ngược tấm kính làm cho vết bẩn nằm ở mặt dưới tấm kính. Học sinh này cũng ngắm chừng ở vô cực thì phải dịch chuyển kính theo chiều nào và dịch chuyển một khoảng bằng bao nhiêu? Cho biết tấm kính có độ dày 1,5 mm và chiết suất 1,5.

Xem đáp án » 18/06/2021 229

Trong động cơ không đồng bộ nếu tốc độ góc của từ trường quay là ω thì tốc độ góc của rô to không thể là

Xem đáp án » 18/06/2021 189

Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5 – t), i tính bằng A, t tính bằng s. Nếu ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H thì suất điện động tự cảm trong nó là

Xem đáp án » 18/06/2021 161

Một vật dao động điều hòa với A = 10 cm, gia tốc của vật bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t1 = 41/16 s và t2 = 45/16 s. Biết tại thời điểm t = 0 vật đang chuyển động về biên dương. Thời điểm vật qua vị trí x = 5 cm lần thứ 2014 là

Xem đáp án » 18/06/2021 156

Một vật nhỏ khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy π2=10. Lực kéo về tác dụng lên vật nhỏ có độ lớn cực đại bằng

Xem đáp án » 18/06/2021 149

Hạt nhân C1735l có:

Xem đáp án » 18/06/2021 146

Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt đơtêri D12 lần lượt là: 1,0073u; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân D12 là:

Xem đáp án » 18/06/2021 140

Hai tấm kim loại phẳng A và B đặt song song đối diện nhau và được nối kín bằng một ămpe kế. Chiếu chùm bức xạ vào tấm kim loại A, làm bứt các quang electron và chỉ có 25% bay về tấm B. Nếu số chỉ của ampe kế là 1,4 μA thì electron bứt ra khỏi tấm A trong 1 giây là

Xem đáp án » 18/06/2021 128

Đặt điện áp xoay chiều u = U2cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở R0; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C. Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực đại và cực tiểu lần lượt là U1 và U2. Gọi ZLC là tổng trở của LC. Chọn phương án đúng.

Xem đáp án » 18/06/2021 121