Chủ đề: H���c

Có 7 bài viết

Đề bài - câu 6 trang 100 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 6 trang 100 sgk hóa học 11 nâng cao

Viết các phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau: Đề bài Viết các phương trình hóa học ...

Đề bài - câu 2 trang 49 sgk công nghệ 10
Đề bài - câu 2 trang 49 sgk công nghệ 10

- Đối với vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quyết định. Muốn gây bệnh, trước hết bào tử của vi ...

Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx
Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ xix - đầu thế kỉ xx

=> Những tiến bộ khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa, đánh ...

Đề bài - bài 44 trang 125 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 44 trang 125 sgk toán 7 tập 1

\(\begin{gathered} \widehat B + \widehat {{A_1}} + \widehat {{D_1}} = {180^o}\,\,\,(1) \hfill \\ \widehat C + \widehat {{A_2}} + \widehat {{D_2}} = {180^o}\,\,\,(2) \hfill \\ \end{gathered} \) Đề ...

Đề bài - bài 34 trang 123 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 34 trang 123 sgk toán 7 tập 1

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Đề bài ...

Đề bài - bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tốc khác \(2\) và \(5\) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ...

Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vùng cà mau qua bài sông nước cà mau.
Viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về vùng cà mau qua bài sông nước cà mau.

Trong văn bản Sông nước Cà Mau, dưới ngòi bút tài tình của nhà văn Đoàn Giỏi, cả vùng sông nước Cà Mau hiện lên thật sinh động. Cảnh vật biến hoá, màu ...