Chủ đề: Th���t

Có 19 bài viết

Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9
Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng 34.1, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả ...

Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu ...

Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao

\({\varepsilon _\beta } = {{hc} \over {{\lambda _\beta }}} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{4861.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow {\varepsilon _\beta } = 4,{089.10^{ - 19}}(J)\). Đề bài ...

Đề bài - vì sao các đề nghị cải cách ở việt nam cuối thế kỉ xix không thực hiện được
Đề bài - vì sao các đề nghị cải cách ở việt nam cuối thế kỉ xix không thực hiện được

+ Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại: giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực ...

Đề bài - cuộc bãi công ba son (8 - 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?
Đề bài - cuộc bãi công ba son (8 - 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

⟹Cuộc bãi công Ba Son vạch một mốc lớn trong phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào đấu tranh có tổ chức và mục đích ...

Sự thành lập liên hợp quốc
Sự thành lập liên hợp quốc

- Hội nghị I-an-ta còn có một quyết định quan trọng khác là thành lập một tổ chức quốc tế mới là Liên hợp quốc. Lựa ...

Đề bài - giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 120 sgk địa lí 10
Đề bài - giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 120 sgk địa lí 10

Ví dụ: Sản phẩm của ngành công nghiệp rất đa dạng và phong phú: năng lượng (điện, dầu khí,...), các sản phẩm hóa chất (xà phòng, thuốc tẩy,...), hàng ...

I Sinh quyển - lý thuyết sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật địa lí 10
I Sinh quyển - lý thuyết sinh quyển. các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật địa lí 10

- Ví dụ: Đất ngập mặn có rừng ngập mặn; đất feralit đỏ vàng có rừng xích đạo, cây lá rộng; đất chua phèn có cây tràm, cây lác,... I. Sinh quyển- Là ...

Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới
Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới

- Hình thức đấu tranh: vào thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân vẫn phát triển, kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo động vũ trang: ...

Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp ở lào và cam-pu-chia
Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp ở lào và cam-pu-chia

- Năm 1936 - 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng ...

Tình hình các nước đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất
Tình hình các nước đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Sau chiến tranh, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước Đông Nam Á. Tạo nên ...

Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. quốc tế cộng sản
Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. quốc tế cộng sản

+ Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các ...

Đề bài - bài 18 trang 63 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 18 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh ...

Đề bài - bài 17 trang 63 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 17 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác \(ABC\) và \(M\) là một điểm nằm trong tam giác. Gọi \(I\) là giao điểm của đường thẳng \(BM\) và cạnh \(AC\). Đề bài ...

Dàn ý - bình giảng ba khổ thơ cuối bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật.
Dàn ý - bình giảng ba khổ thơ cuối bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật.

Cuộc trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính ngăn ngủi mà thắm tình đồng chí, tình đồng đội, thể hiện qua ba chi tiết nhưng rất điển hình: bếp ...

t bob là gì - Nghĩa của từ t bob
t bob là gì - Nghĩa của từ t bob

t bob có nghĩa là một anh hùng ww2.Một trong những người tuyệt vời nhất từng sống và cảm hứng cho trung đội của mình là 1000 người đàn ông.Ông không may ...

what does at&t stand for là gì - Nghĩa của từ what does at&t stand for
what does at&t stand for là gì - Nghĩa của từ what does at&t stand for

what does at&t stand for có nghĩa là ringdingdingdingadingadingingingdingadingadinga Ding ví dụ "Fox nói gì?" "Hateehateehateeho hateehateehateeho" "Âm thanh của bạn là ...