abuda là gì - Nghĩa của từ abuda

abuda có nghĩa là

Các băng đảng tàn nhẫn đến từ Bisbee, AZ (chương ABUDA SOUTH Side) mà các thành viên đã từ bỏ tên của họ cho các con số.Ảnh hưởng của băng đảng đã lan rộng đến tận Cleveland, OH (Abuda Bờ biển phía Bắc) và khu vực DC (Bờ Đông Abuda).Người sáng lập là 87.

Thí dụ

83 Will mớ hỗn độn bạn lên người đàn ông, anh ấy ở Abuda

abuda có nghĩa là

Nigga hiện thực ngoài kia và anh ta trung thành và anh ta tôn trọng chó cái như không TMR

Thí dụ

83 Will mớ hỗn độn bạn lên người đàn ông, anh ấy ở Abuda

abuda có nghĩa là

Nigga hiện thực ngoài kia và anh ta trung thành và anh ta tôn trọng chó cái như không TMR

Thí dụ

83 Will mớ hỗn độn bạn lên người đàn ông, anh ấy ở Abuda