Bubble Chart là gì

Để hiểu rõ hơn về từng biểu đồ thông dụng, dễ hiểu và cách sử dụng chúng, bài viết này sẽ cung cấp kiến thức tổng quan về từng loại biểu đồ.

 1. Biểu đồ cột (Column Chart)
 2. Biểu đồ cột ngang (Bar Graph)
 3. Biểu đồ đường (Line Graph)
 4. Biểu đồ kết hợp (Dual Axis Chart)
 5. Biểu đồ khu vực (Area Chart)
 6. Biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Chart)
 7. Biểu đồ Mekko (Mekko Chart)
 8. Biểu đồ tròn (Pie Chart)
 9. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot Chart)
 10. Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)
 11. Đồ thị thác nước (Waterfall Chart)
 12. Biểu đồ phễu (Funnel Chart)
 13. Đồ thị viên đạn (Bullet Graph)
 14. Bản đồ nhiệt (Heat Map)

Chi tiết của 14 biểu đồ sau đây

1. Biểu đồ cột (Column Chart)

Biểu đồ cột được sử dụng để so sánh giữa các danh mục khác nhau hoặc có thể so sánh một danh mục theo thời gian. Bạn có thể sử dụng biểu đồ này để xem doanh thu trên mỗi trang hoặc khách hàng theo ngày.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ cột:

 • Sử dụng màu nhất quán trong toàn biểu đồ, chọn màu nhấn để làm nổi bật các điểm dữ liệu có ý nghĩa hoặc thay đổi theo thời gian.
 • Sử dụng nhãn ngang để dễ đọc.
 • Bắt đầu trục y ở 0 để phản ánh thích hợp các giá trị trong biểu đồ của bạn.

2. Biểu đồ cột ngang (Bar Graph)

Biểu đồ cột ngang được sử dụng để tránh sự lộn xộn khi một nhãn dữ liệu dài hoặc nếu bạn có nhiều hơn 10 mục để so sánh. Kiểu trực quan này cũng có thể được sử dụng để hiển thị số âm.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ cột ngang:

 • Sử dụng màu nhất quán trong toàn biểu đồ, chọn màu nhấn để làm nổi bật các điểm dữ liệu có ý nghĩa hoặc thay đổi theo thời gian.
 • Sử dụng nhãn ngang để dễ đọc
 • Bắt đầu trục y ở 0 để phản ánh thích hợp các giá trị trong biểu đồ của bạn.

3. Biểu đồ đường (Line Graph)

Biểu đồ đường cho thấy xu hướng hoặc tiến độ theo thời gian và có thể được sử dụng để hiển thị nhiều loại dữ liệu khác nhau. Bạn nên sử dụng nó khi bạn lập biểu đồ cho một tập dữ liệu liên tục.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ đường:

 • Chỉ sử dụng đường liền nét.
 • Đừng vẽ nhiều hơn bốn dòng để tránh phiền nhiễu thị giác.
 • Sử dụng chiều cao phù hợp để các đường chiếm khoảng 2/3 chiều cao của trục y.

4. Biểu đồ kết hợp (Dual Axis Chart)

Biểu đồ kết hợp cho phép bạn vẽ dữ liệu bằng hai trục y và chung trục x. Nó được sử dụng với ba bộ dữ liệu, một trong số đó dựa trên một bộ dữ liệu liên tục và một bộ khác phù hợp hơn để nhóm theo danh mục. Điều này nên được sử dụng để hình dung một mối tương quan hoặc sự thiếu sót giữa ba bộ dữ liệu này.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ đường:

 • Sử dụng trục y ở phía bên trái cho biến chính vì bộ não có xu hướng nhìn từ trái trước.
 • Sử dụng các kiểu đồ thị khác nhau để minh họa hai bộ dữ liệu, như minh họa ở trên.
 • Chọn màu tương phản cho hai bộ dữ liệu.

5. Biểu đồ khu vực/vùng (Area Chart)

Biểu đồ vùng về cơ bản là biểu đồ đường, nhưng khoảng cách giữa trục x và đường được lấp đầy bằng một màu hoặc hình. Nó rất hữu ích để hiển thị các mối quan hệ một phần cho toàn bộ, chẳng hạn như hiển thị đóng góp của bán hàng cá nhân vào tổng doanh số trong một năm. Nó giúp bạn phân tích cả thông tin xu hướng tổng thể và cá nhân.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ khu vực:

 • Sử dụng màu trong suốt để thông tin không bị che khuất trong nền.
 • Không hiển thị nhiều hơn bốn loại để tránh lộn xộn.
 • Sắp xếp dữ liệu biến đổi cao ở đầu biểu đồ để dễ đọc.

6. Biểu đồ thanh xếp chồng (Stacked Bar Chart)

Đồ thị được sử dụng để so sánh nhiều mặt hàng khác nhau và hiển thị thành phần của từng mặt hàng được so sánh.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ thanh xếp chồng:

 • Sử dụng tốt nhất để minh họa các mối quan hệ một phần với toàn bộ.
 • Sử dụng màu tương phản cho rõ ràng hơn.
 • Tạo tỷ lệ biểu đồ đủ lớn để xem kích thước nhóm liên quan đến nhau.

7. Biểu đồ Mekko (Mekko Chart)

Còn được gọi là biểu đồ marimekko, loại biểu đồ này có thể so sánh các giá trị, đo lường từng thành phần của mỗi người và cho biết cách dữ liệu của bạn được phân phối trên mỗi biểu đồ.

Nó tương tự như một thanh được xếp chồng lên nhau, ngoại trừ trục x của mekko được sử dụng để ghi lại một chiều khác của các giá trị của bạn thay vì tiến triển theo thời gian, như biểu đồ cột thường làm. Trong hình bên dưới, trục x so sánh mỗi thành phố với nhau.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ Mekko:

 • Thay đổi chiều cao của thanh nếu kích thước của phần đó là một phần so sánh quan trọng.
 • Đừng bao gồm quá nhiều giá trị tổng hợp trong mỗi thanh. bạn có thể muốn đánh giá lại cách trình bày dữ liệu của mình nếu bạn có nhiều.
 • Sắp xếp các thanh của bạn từ trái sang phải theo cách hiển thị xu hướng hoặc thông điệp có liên quan

8. Biểu đồ tròn (Pie Chart)

Biểu đồ tròn cho thấy một số tĩnh và cách các danh mục thể hiện một phần của tổng thể thành phần của một thứ gì đó. Biểu đồ tròn biểu thị các con số theo tỷ lệ phần trăm và tổng số của tất cả các phân khúc cần bằng 100%.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ tròn:

 • Đừng minh họa quá nhiều danh mục để đảm bảo sự khác biệt giữa các lát trong đồ thị.
 • Đảm bảo rằng tổng giá trị các phần 100%.
 • Sắp xếp các miếng bánh của biểu đồ theo kích thước của nó.

9. Biểu đồ phân tán (Scatter Plot Chart)

Biểu đồ phân tán hiển thị mối quan hệ giữa hai biến khác nhau hoặc nó có thể thể hiện xu hướng phân phối. Nó được sử dụng khi có nhiều điểm dữ liệu khác nhau và bạn muốn làm nổi bật sự tương đồng trong tập dữ liệu. Điều này rất hữu ích khi tìm kiếm các ngoại lệ hoặc để hiểu sự phân phối dữ liệu của bạn.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ phân tán:

 • Bao gồm nhiều biến hơn, chẳng hạn như các kích cỡ khác nhau, để kết hợp nhiều dữ liệu hơn.
 • Bắt đầu trục y ở 0 để thể hiện dữ liệu chính xác.
 • Nếu bạn sử dụng các đường xu hướng, chỉ sử dụng tối đa hai để làm cho đồ thị dễ hiểu.

10. Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart)

Biểu đồ bong bóng tương tự như biểu đồ phân tán ở chỗ nó có thể hiển thị phân phối hoặc mối quan hệ. Có một bộ dữ liệu thứ ba, được biểu thị bằng kích thước của bong bóng hoặc vòng tròn và là một biểu đồ thông dụng sử dụng màu, độ lớn để thấy dự phân tán của các nghiệp vụ phát sinh

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ bong bóng:

 • Điều chỉnh kích thước các bong bóng theo khu vực, không phải đường kính.
 • Hãy chắc chắn rằng nhãn rõ ràng và có thể nhìn thấy.
 • Chỉ sử dụng hình tròn.

11. Đồ thị thác nước (Waterfall Chart)

Một trong các biểu đồ thông dụng khác thường được dùng rất nhiều trong các phân tích dữ liệu là đồ thị thác nước nên được sử dụng để cho thấy giá trị ban đầu bị ảnh hưởng bởi các giá trị trung gian dương hay âm và dẫn đến giá trị cuối cùng. Điều này nên được sử dụng để tiết lộ các thành phần của một số. Một ví dụ về điều này sẽ là để giới thiệu tổng doanh thu của công ty bị ảnh hưởng bởi các bộ phận khác nhau và dẫn đến một số lợi nhuận cụ thể.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho đồ thị thác nước:

 • Sử dụng màu tương phản để làm nổi bật sự khác biệt trong bộ dữ liệu.
 • Chọn màu ấm để biểu thị mức tăng và màu lạnh để biểu thị mức giảm.

12. Biểu đồ phễu (Funnel Chart)

Biểu đồ hình phễu hiển thị một loạt các bước và tỷ lệ hoàn thành cho mỗi bước. Điều này có thể được sử dụng để theo dõi quá trình bán hàng hoặc tỷ lệ chuyển đổi qua một loạt các trang hoặc các bước.

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho biểu đồ phễu:

 • Chia tỷ lệ kích thước của từng phần để phản ánh chính xác kích thước của tập dữ liệu.
 • Sử dụng các màu tương phản hoặc một màu trong các màu tăng dần, từ tối nhất đến sáng nhất khi kích thước của phễu giảm.

13. Đồ thị viên đạn (Bullet Graph)

Biểu đồ dấu đầu dòng cho thấy tiến trình hướng tới mục tiêu, so sánh điều này với biện pháp khác và cung cấp bối cảnh dưới dạng xếp hạng hoặc hiệu suất, là một trong các biểu đồ thông dụng rất hiệu quả để bạn có thể sử dụng sau này trong các so sánh và hướng mục tiêu

Bubble Chart là gì

Các thiết kế tốt nhất cho đồ thị Bullet:

 • Sử dụng màu tương phản để làm nổi bật cách dữ liệu đang tiến triển.
 • Sử dụng một màu trong các sắc thái khác nhau để đánh giá tiến độ.

14. Bản đồ nhiệt (Heat Map)

Bản đồ nhiệt cũng là một trong các biểu đồ thông dụng, cho thấy mối quan hệ giữa hai danh mục và cung cấp thông tin xếp hạng, chẳng hạn như cao đến thấp hoặc kém đến xuất sắc. Thông tin đánh giá được hiển thị bằng cách sử dụng màu sắc hoặc độ bão hòa khác nhau.

Bubble Chart là gì

Các thiết kếtốt nhất cho bản đồ nhiệt:

 • Sử dụng một phác thảo bản đồ cơ bản và rõ ràng để tránh phân tâm khỏi dữ liệu.
 • Sử dụng một màu duy nhất trong các sắc thái khác nhau để hiển thị các thay đổi trong dữ liệu.
 • Tránh sử dụng nhiều mẫu.

Nếu các bạn đã tham gia vào các khóa học online của Tableau mà BSD mở hàng tuần, bạn sẽ tiếp cận với các biểu đồ này bằng công cụ Tableau rất nhanh

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Bubble Chart là gì