kakarott là gì - Nghĩa của từ kakarott

kakarott có nghĩa là

Người chơi Codm tốt nhất trong mảnh dưới cùng I.E Không ai có thể đánh bại anh ta ở đó ngoài Nä Ruto Cả hai đều thuộc loại CMALE

Ví dụ

Kakarot là tốt nhất