Chủ đề: Pip install locale

Có 678 bài viết

How do I install PowerShell on windows?
How do I install PowerShell on windows?

PowerShell 7 vs. Windows PowerShell1. Install PowerShell 7 on Windows 10 MSI package2. Install PowerShell ZIP package3. Windows Package Manager (Winget) in Command Prompt4. Install via Microsoft ...

Download PowerShell 5.1 for Windows Server 2012 R2
Download PowerShell 5.1 for Windows Server 2012 R2

Today i will show you how to update the PowerShell to 5.1 or proceed with the new installation of the PowerShell Core 7.3 which can be use it in multiple OS.Lets take a look in the following table ...

Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với các ví dụ
Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với các ví dụ

Trong bài viết này, tôi sẽ trả lời câu hỏi Cách cài đặt phpUnit trong php bằng trình soạn thảo với ví dụ với các ví dụ mã cụ thể. Hy vọng bài viết ...

Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ
Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ

Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách sử dụng đúng Cách cài đặt laravel-vite-plugin với các ví dụ bằng cách cung cấp một ví dụ cho 1Cách cài đặt ...

Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ
Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ

Chúng tôi cung cấp cho bạn một số câu trả lời cho truy vấn Cách xác thực cài đặt laravel 8 với các ví dụ trong bài viết sau. Tôi hy vọng đây sẽ là câu ...

Update PowerShell on Windows Server 2012
Update PowerShell on Windows Server 2012

PowerShell version 5 is the most recent iteration of the scripting language and offers new features from previous versions. Admins can upgrade to the new version in a few steps.Originally released as ...

Hướng dẫn how do i run my first php program in wamp? - làm cách nào để chạy chương trình php đầu tiên của tôi trong wamp?
Hướng dẫn how do i run my first php program in wamp? - làm cách nào để chạy chương trình php đầu tiên của tôi trong wamp?

PHP được giới thiệu vào năm 1995. Hình thức đầy đủ của PHP tại thời điểm đó là trang chủ cá nhân. Nhưng bây giờ nó được gọi là bộ tiền xử lý ...

How to run LAMMPS in Linux
How to run LAMMPS in Linux

This is a very simple and quick tutorial on how to use LAMMPS to simulate a polymer using Langevin dynamics. Ive tried to add links to the LAMMPS manual and other sources where appropriate. The ...

Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect
Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect

(PECL SSH2> = 0.9.0)SSH2_Connect - Kết nối với máy chủ SSH — Connect to an SSH serverSự mô tảssh2_connect (& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; chuỗi ________ 0, & nbsp; & nbsp; & nbsp; ...

Hướng dẫn docker-php-ext-install command not found - lệnh docker-php-ext-install không tìm thấy
Hướng dẫn docker-php-ext-install command not found - lệnh docker-php-ext-install không tìm thấy

Hành động Tự động hóa bất kỳ quy trình làm việc Gói Máy chủ và quản lý các gói Bảo vệ Tìm và sửa chữa lỗ hổng Không gian mã hóa Môi trường dev tức ...

Hướng dẫn you need to enable javascript to run this app safari - bạn cần bật javascript để chạy ứng dụng safari này
Hướng dẫn you need to enable javascript to run this app safari - bạn cần bật javascript để chạy ứng dụng safari này

Cập nhật tại:Hướng dẫn này sẽ đẩy bạn qua quá trình bật JavaScript trong Safari trên iPhone hoặc iPad.Mở ứng dụng Cài đặtCác điều khiển để đặt lại ...

Hướng dẫn where does python 3 install on mac? - python 3 cài đặt trên mac ở đâu?
Hướng dẫn where does python 3 install on mac? - python 3 cài đặt trên mac ở đâu?

Tác giảBob [email protected]>Python trên Mac Running MacOS về nguyên tắc rất giống với Python trên bất kỳ nền tảng Unix nào khác, nhưng có một số tính năng bổ sung ...

Hướng dẫn php windows installer - trình cài đặt cửa sổ php
Hướng dẫn php windows installer - trình cài đặt cửa sổ php

Smugwimp tại Smugwimp dot com ¶16 năm trước If you make changes to your PHP.ini file, consider the following. (Im running IIS5 on W2K server. I dont know about 2K3) PHP will not take the ...

Hướng dẫn r package python dependencies - r gói phụ thuộc python
Hướng dẫn r package python dependencies - r gói phụ thuộc python

Nếu bạn viết gói R sử dụng reticulate làm giao diện cho phiên Python, bạn cũng có thể cần cài đặt một hoặc nhiều gói Python trên máy người dùng để gói ...

Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?
Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?

Bài viết này giải thích cách cài đặt Php 8 và Apache 2.4 trên Windows 10 (64 bit).Người dùng Linux và MacOS thường có APACHE và PHP được cài đặt sẵn hoặc có sẵn ...

Hướng dẫn python json format - định dạng python json
Hướng dẫn python json format - định dạng python json

Giới thiệu về JSONJSON (JavaScript Object Notation): Là một định dạng dữ liệu rất phổ biến, được dùng để lưu trữ và thể hiện các dữ liệu có  cấu ...

Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri
Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri

Nếu ai đó vẫn vấp phải việc phải làm điều này, hãy thêm vào Dockerfile của bạn:Installing shared extensions: ...

Which PowerShell command can be used to grant someone access to a virtual machine?
Which PowerShell command can be used to grant someone access to a virtual machine?

This page describes how to use service accounts to enable apps running on your virtual machine (VM) instances to authenticate to Google Cloud APIs and authorize access to resources.For more ...

Hướng dẫn what is the use of modules and packages in python? - việc sử dụng các mô-đun và gói trong python là gì?
Hướng dẫn what is the use of modules and packages in python? - việc sử dụng các mô-đun và gói trong python là gì?

Xem bây giờ hướng dẫn này có một khóa học video liên quan được tạo bởi nhóm Python thực sự. Xem nó cùng với hướng dẫn bằng văn bản để làm sâu sắc ...

Hướng dẫn scss for - scss cho
Hướng dẫn scss for - scss cho

Hướng dẫn học SCSS, nội dung bài học đơn giản, khoa học giúp bạn cài đặt, tự động thực thi file CSS chỉ với thao tác save, giúp bạn làm quen với các nội ...

Hướng dẫn what is pip in python - pip trong python là gì
Hướng dẫn what is pip in python - pip trong python là gì

PIP là gì?PIP là một trình quản lý gói cho các gói Python hoặc mô -đun nếu bạn thích.Lưu ý: Nếu bạn có Python phiên bản 3.4 trở lên, PIP được bao gồm theo ...

Hướng dẫn is javascript installed by default? - javascript có được cài đặt theo mặc định không?
Hướng dẫn is javascript installed by default? - javascript có được cài đặt theo mặc định không?

JavaScript được bật trong trình duyệt web của bạn. Xin chúc mừng; Bạn là một bước gần hơn để có một trải nghiệm trực tuyến vui vẻ và đầy đủ đặc ...

Hướng dẫn mysql ubuntu - mysql miễn phí
Hướng dẫn mysql ubuntu - mysql miễn phí

MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến nhất hiện nay. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MySQL trên Ubuntu 20. ...

Hướng dẫn php to exe online - php sang exe trực tuyến
Hướng dẫn php to exe online - php sang exe trực tuyến

Để học ngôn ngữ PHP và phát triển ứng dụng với ngôn ngữ này bạn cần cài đặt các thành phần cần thiết: chương trình dịch (để sử dụng PHP CLI bản ...

Hướng dẫn is mongodb stored locally? - mongodb có được lưu trữ cục bộ không?
Hướng dẫn is mongodb stored locally? - mongodb có được lưu trữ cục bộ không?

Tài liệu về nhà → Hướng dẫn sử dụng MongoDB → MongoDB ManualMỗi trường hợp mongod đều có cơ sở dữ liệu local riêng, lưu trữ dữ liệu được sử dụng ...

Hướng dẫn install python 3.5 ubuntu - cài đặt python 3.5 ubuntu
Hướng dẫn install python 3.5 ubuntu - cài đặt python 3.5 ubuntu

Vào thời điểm viết bài hướng dẫn này, thì phiên bản Python 3.5.2 là phiên bản 3.x ổn định nhất hiện tại, cũng như đã cho phép cài đặt từ lâu. Nay mình ...

Hướng dẫn how do i setup mysql for the first time? - làm cách nào để thiết lập mysql lần đầu tiên?
Hướng dẫn how do i setup mysql for the first time? - làm cách nào để thiết lập mysql lần đầu tiên?

Nội dung này đã được lưu trữ, và không còn được duy trì bởi Đại học Indiana. Thông tin ở đây có thể không còn chính xác và các liên kết có thể không ...

Hướng dẫn libc python - con trăn libc
Hướng dẫn libc python - con trăn libc

Ta thường sử dụng C/C++ cho những công việc yêu cầu tốc độ xử lý cũng như hiệu năng cao. Vậy làm thế nào để ta có thể gọi các hàm được cung cấp trong ...

Hướng dẫn json to yaml python - json sang yaml python
Hướng dẫn json to yaml python - json sang yaml python

Tôi có một tệp title: 今日は雨が降って description: 今日は雨が降って 0 (được đặt tên là title: 今日は雨が降って description: 今日は雨が降って 1) ...

Hướng dẫn how do i fix the mysql pid file could not be found? - làm cách nào để sửa lỗi không tìm thấy tệp mysql pid?
Hướng dẫn how do i fix the mysql pid file could not be found? - làm cách nào để sửa lỗi không tìm thấy tệp mysql pid?

Không thể tìm thấy tệp PID của máy chủ MySQL khi pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid 0 không thể tìm thấy tệp pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid 1. Nó cũng có thể ...

Hướng dẫn php 8 mbstring - php 8 chuỗi
Hướng dẫn php 8 mbstring - php 8 chuỗi

mbstring là một phần mở rộng không mặc định. Điều này có nghĩa là nó không được bật theo mặc định. Bạn phải kích hoạt rõ ràng mô -đun với tùy chọn ...

Hướng dẫn how do i install python 3 on my mac? - làm cách nào để cài đặt python 3 trên máy mac của tôi?
Hướng dẫn how do i install python 3 on my mac? - làm cách nào để cài đặt python 3 trên máy mac của tôi?

Mac OS X đi kèm với Python 2.7 ra khỏi hộp.Bạn không cần phải cài đặt hoặc định cấu hình bất cứ thứ gì khác để sử dụng Python 2. Các hướng dẫn này ghi ...

Hướng dẫn mysql terminal mac - mysql thiết bị đầu cuối mac
Hướng dẫn mysql terminal mac - mysql thiết bị đầu cuối mac

Bình thường có lẽ những newbie như mình thường sẽ sử dụng công cụ như workbench, PhpMyadmin,... để thao tác với cơ sở dữ liệu. Nhưng đối với hệ điều ...

Hướng dẫn dùng fig add_subplot python - used fig add_subplot python
Hướng dẫn dùng fig add_subplot python - used fig add_subplot python

Chúng ta đã đưa ra rất nhiều ví dụ để vẽ đồ thị trong các chương trước của hướng dẫn Python trên Matplotlib. Một câu hỏi thường gặp là làm thế nào ...

Hướng dẫn how do i start mysql server on mac? - làm cách nào để khởi động máy chủ mysql trên mac?
Hướng dẫn how do i start mysql server on mac? - làm cách nào để khởi động máy chủ mysql trên mac?

2.4.3 & nbsp; Cài đặt và sử dụng trình nền khởi chạy MySQL MacOS sử dụng các daemon khởi động để tự động bắt đầu, dừng và quản lý các quy trình và ...

Hướng dẫn wkhtmltopdf windows odoo - wkhtmltopdf cửa sổ odoo
Hướng dẫn wkhtmltopdf windows odoo - wkhtmltopdf cửa sổ odoo

Trợ giúpOdoo is the worlds easiest all-in-one management software. It includes hundreds of business apps: It includes hundreds of business apps:CRMe-CommerceKế toánTồn khoPoSProject ...

Hướng dẫn installing python 3 on kali linux - cài đặt python 3 trên kali linux
Hướng dẫn installing python 3 on kali linux - cài đặt python 3 trên kali linux

Tài liệu này mô tả cách cài đặt Python 3.6 hoặc 3.8 trên các máy Ubuntu Linux.Để xem phiên bản nào của Python 3 bạn đã cài đặt, hãy mở dấu nhắc lệnh và ...

Hướng dẫn how is css compiled to sass? - css được biên dịch thành sass như thế nào?
Hướng dẫn how is css compiled to sass? - css được biên dịch thành sass như thế nào?

Chào bạn! Nếu bạn đang đọc bài viết này, có lẽ bạn đang cố gắng hiểu Sass là gì và nó hoạt động như thế nào.SASS là bộ xử lý tiền xử lý CSS giúp ...

Hướng dẫn laravel 9 required php extensions - laravel 9 phần mở rộng php cần thiết
Hướng dẫn laravel 9 required php extensions - laravel 9 phần mở rộng php cần thiết

Phiên bản Cảnh báo bạn đang duyệt tài liệu cho một phiên bản cũ của Laravel. Xem xét nâng cấp dự án của bạn lên Laravel 9.x. Youre browsing the documentation for ...