Chủ đề: X��y �����ng

Có 7 bài viết

Đề bài - câu 2 trang 115 sgk sinh học 12 nâng cao
Đề bài - câu 2 trang 115 sgk sinh học 12 nâng cao

Các bệnh di truyền do đột biến gen gây nên như trong bài học, nguyên nhân chung như sau: Các bệnh do một gen chi phối thường có nguyên nhân là thay thế, mất, ...

Video hướng dẫn giải - bài 61 trang 64 sgk toán 9 tập 2
Video hướng dẫn giải - bài 61 trang 64 sgk toán 9 tập 2

Nếu S là tổng 2 số u, v; P là tích 2 số u, v thỏa mãn điều kiện \({S^2} - 4P \ge 0\) thi u, v sẽ là nghiệm của phương trình sau: \({x^2} - Sx + P = 0\) ...

Video hướng dẫn giải - soạn bài khái quát văn học việt nam từ thế kỉ x đến hết thế kỉ xix
Video hướng dẫn giải - soạn bài khái quát văn học việt nam từ thế kỉ x đến hết thế kỉ xix

- Văn học cổ nói nhiều đến cái chí khí, đạo lý trong phép ứng xử hàng ngày của con ng­ười. Trong khi đó, văn học hiện đại có điều kiện đi sâu hơn ...

Đề bài - bài 1 trang 146 sgk vật lí 12
Đề bài - bài 1 trang 146 sgk vật lí 12

Tia X là sóng điện từ có bước sóng ngắn từ 10-11m đến 10-8m Đề bài Tia X là gì? ...

Video hướng dẫn giải - bài 2 trang 42 sgk đại số 10
Video hướng dẫn giải - bài 2 trang 42 sgk đại số 10

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:\(\left\{\begin{matrix} 3=a.0 + b\\ 0=a.\frac{3}{5}+b \end{matrix}\right.\) Video hướng dẫn giải ...

Đề bài - bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 29 trang 59 sgk toán 9 tập 1

a) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng \(x_0\) thì tung độ bằng \(0\). Tức là điểm \(A(x_0; 0)\) thuộc đồ thị hàm số. Thay tọa ...