Top 2 cửa hàng con dấu Huyện Lai Vung Đồng Tháp 2022

Bài viết đánh giá Top 2 cửa hàng con dấu Huyện Lai Vung Đồng Tháp 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Khắc dấu Mai Vàng - Làm con dấu lấy liền tại TPHCM

5 đánh giá
Địa chỉ: 208 Đ. Nguyễn Văn Nguyễn,Tân Định,Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Liên lạc: 0909472075
Website: https://khacdaumaivang.com/

Đặt làm mực dầu màu xanh thì làm mực nước màu đỏ. Lúc nhận con dấu khiếu nại thì kêu khách xả đi châm mực khác vô. Mình đã hỏi chỗ khắc dấu khác họ nói con dấu dành cho mực dầu là phải làm riêng chứ k sài con dấu mực nước châm mực dầu vô được. Bên họ bị hư máy làm con dấu mực dầu. Bởi vậy mình mới đặt bên này và cũng nói rõ từ đầu. Vậy mà khi nhận con dấu ôm 1 bụng tức và còn mất thời gian lỡ công việc của mình nữa. Thật thất vọng! Lần đầu cũng là lần cuối.

Ok 👍

Khắc dấu TN - Chuyên khắc dấu tròn và khắc dấu vuông

Địa chỉ: 17 Phước Thiện,Long Thạnh Mỹ,Quận 9,Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Liên lạc: 0963567860
Website: https://khacdautn.com/

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 2 cửa hàng con dấu Huyện Lai Vung Đồng Tháp 2022