arboretum là gì - Nghĩa của từ arboretum

arboretum có nghĩa là

1) Một thực vật vườn sống trong lỗ đít của ai đó
2) Một người thích Woody đồ vật bị đẩy vào trực tràng của họ

Thí dụ

"Khi tôi xì hơi, nó có mùi như lilac"
"Đó là bởi vì bạn có một vườn hoa trong bạn arboretum hậu môn"

arboretum có nghĩa là

1Đôi khi rút ngắn thành ARB.
2. Được sử dụng để mô tả khi những người có đầu óc đơn giản di chuyển trực tuyến từ viết tắt vào cuộc sống thực, dán nhãn cảm xúc của họ bằng các từ viết tắt.

Thí dụ

"Khi tôi xì hơi, nó có mùi như lilac"
"Đó là bởi vì bạn có một vườn hoa trong bạn arboretum hậu môn" 1Đôi khi rút ngắn thành ARB.
2. Được sử dụng để mô tả khi những người có đầu óc đơn giản di chuyển trực tuyến từ viết tắt vào cuộc sống thực, dán nhãn cảm xúc của họ bằng các từ viết tắt.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết arboretum là gì - Nghĩa của từ arboretum