Flower đọc tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ flower tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

Flower đọc tiếng Anh là gì
flower
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ flower

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

flower tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ flower trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ flower tiếng Anh nghĩa là gì.

flower /flower/


Thuật ngữ liên quan tới flower

 • trendiest tiếng Anh là gì?
 • unsystematic tiếng Anh là gì?
 • sacked tiếng Anh là gì?
 • platonic tiếng Anh là gì?
 • blood money tiếng Anh là gì?
 • flouncing tiếng Anh là gì?
 • hyperbaric tiếng Anh là gì?
 • retell tiếng Anh là gì?
 • mashing tiếng Anh là gì?
 • sincere tiếng Anh là gì?
 • rust tiếng Anh là gì?
 • Yeild gap tiếng Anh là gì?
 • enslaves tiếng Anh là gì?
 • house arrest tiếng Anh là gì?
 • sunlit tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của flower trong tiếng Anh

flower có nghĩa là: flower /flower/*  danh từ- hoa, bông hoa, đoá hoa- cây hoa- (số nhiều) lời lẽ văn hoa=flowers of speech+ những câu văn hoa- tinh hoa, tinh tuý=the flower of the country's youth+ tinh hoa của thanh niên đất nước, những phần tử ưu tú của thanh niên đất nước- thời kỳ nở hoa=the trees are in flower+ cây cối nở hoa- tuổi thanh xuân=to give the flower of one's age to the country+ hiến tuổi thanh xuân cho đất nước- (số nhiều) (hoá học) hoa=flowers of sulphur+ hoa lưu huỳnh- váng men; cái giấm!no flowers- xin miễn đem vòng hoa phúng (đám ma)*  ngoại động từ- làm nở hoa, cho ra hoa- tô điểm bằng hoa, trang trí bằng hoa*  nội động từ- nở hoa, khai hoa, ra hoa- (nghĩa bóng) nở rộ, đạt tới thời kỳ rực rỡ nhất=his genius flowered early+ tài năng của anh ta sớm nở rộ

Đây là cách dùng flower tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ flower tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt AnhTải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Flower đọc tiếng Anh là gì