Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên the

$*$ Nhận xét:

$ -$ Làm cho thực dân Pháp luôn luôn phải đối phó với nhân dân ta

$-$ Làm tiêu hao lực lượng chúng.

$-$ Làm cho chúng hoang mang lo sợ..

 $-$ Cổ vũ tinh thần đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân.

$-$ Làm thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của Pháp.

$-$ Nêu cao tinh thần chiến đấu bất khuất kiên cường của người chỉ huy và nghĩa quân.

$Nguyet$

Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên the
Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên the

Câu 3: Trang 66 sgk lịch sử 8

Lập niên biểu về cộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?


Tên nước

Thời gian

Các cuộc đấu tranh tiêu biểu

Kết quả

In – đô –nê – xi –a

1905 - 1908

Thành lập công đoàn xe lửa.

Thành lập Hội liên hiệp công nhân.

Đảng cộng sản In –đô –nê –xia thành lập.

Phi –lip –pin

1896 - 1898

Cách mạng bùng nổ

Nước Cộng hòa Phi –lip –pin ra đời.

Cam –pu – chia

1863 -1868

Khởi nghĩa Ta – keo, khởi nghĩa Cra –chê

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Lào

1901 - 1907

Đấu tranh vũ trang ở Xa –van –na-khet.

Khởi nghĩa ở cao nguyên Bô –lô-ven.

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp.

Việt Nam

1885 – 1896

1884 - 1913

Phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.

Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp

Miến Điện

1885

Kháng chiến chống Anh

Chưa có kết quả.


Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

Từ khóa tìm kiếm Google: cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á, đông nam á cuối thế kỉ XIX, giải lịch sử 8 câu 3 trang 66

Câu 3: Lập niên biểu về phong trào chống Anh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?


Thời gianSự kiện
1857-1859Khởi nghĩa Xi-pay
1875 - 1885Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ thúc đẩy giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ đứng lên chống thực dân Anh
1905Nhân dân Ấn Độ biểu tình
7 - 1908Khởi nghĩa Bom-bay


Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX(P2)

Chi tiết Chuyên mục: Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tên nướcThời gianCác cuộc đấu tranh tiêu biểuKết quả
In-đô-nê-xi-a1905-1908Thành lập công đoàn xe lửa, Hội liên hiệp công nhânĐảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a thành lập
Phi-lip-pin1896-1898Cách mạng bùng nổNước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời
Cam-pu-chia1863-1868Khởi nghĩa ở Ta-keo, khởi nghĩa ở Cra-chêGây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Lào1901-1907

Đấu tranh vũ trang ở Xa-van-na-khét

Khởi nghiệp ở cao nguyên Bô-lô-ven

Gây cho Pháp nhiều tổn thất, bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Việt Nam

1885-1896

1884-1913

Phong trào Cần Vương

Khởi nghĩa Yên Thế

Bước đầu thành lập liên minh chống Pháp
Miến Điện1885Kháng chiến chống AnhChưa có kết quả

(Nguồn: Bài 3 trang 66 sgk Lịch sử 8:)

Chi tiết Chuyên mục: Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX

Thời gianPhong trào đấu tranh
1857-1859

Khởi nghĩa Xi-pay, binh lính cùng nhân dân đứng dậy

Khởi nghĩa vũ trang

1875-1885Phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn đứng lên chống thực dân Anh
7-1908Tổng bãi công ở Bom-bay. Đây là cuộc đấu tranh chính trị lớn đầu tiên của giai cấp vô sản Ấn, được xem là đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc Ấn

(Nguồn: Bài 3 trang 58 sgk Lịch sử 8:)

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Lập niên biểu về diễn biến cuộc khởi nghĩa Yên Thế

Các câu hỏi tương tự

Hay nhất

Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên the

Nhận xét

Xuất thân từ nông dân(lãnh đạo)

Địa bàn rộng lớn (địa bàn hoạt động)

Nhân dân các địa phương tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp (lực lượng)

Tính dân tộc và yêu nước(tính chất)

Giải bài tập 3 trang 66 SGK Lịch sử 8

Lập niên biểu về cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 63 - 66 để trả lời.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Lập niên biểu về phong trào đấu tranh của nhân dân Yên the