Chủ đề: Gi���i T��nh

Có 51 bài viết

Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9
Đề bài - giải bài 1 trang 124 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng 34.1, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả ...

Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu ...

i want to go to there là gì - Nghĩa của từ i want to go to there
i want to go to there là gì - Nghĩa của từ i want to go to there

i want to go to there có nghĩa là 'Tôi muốn về nhà' có thể nói bằng một tự tử hoặc chán nản người nghĩa rằng không nơi nào họ cảm thấy như đang ở nhà ...

Đề bài - bài 3: trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao
Đề bài - bài 3: trang 299 sgk vật lí 10 nâng cao

Một lượng khí lí tưởng thể tích \({V_1}\)lít và áp suất\({p_1}\) atm được dãn đẳng nhiệt tới khi thể tích đạt giá trị \({V_2} = 2\) lít. Sau đó người ta ...

Đề bài - bài 2 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 34 sgk hình học 10 nâng cao

Cho ba điểm \(O, A, B\) không thẳng hàng. Tìm điều kiện cần và đủ để vec tơ \(\overrightarrow {OA} + \overrightarrow {OB} \)có giá là đường phân giác của góc AOB. ...

Đề bài - hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2
Đề bài - hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2

Giúp cơ thể hoạt động để thích ứng với môi trường. Đề bài Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 35-2 Bảng 35-2:Sự ...

Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu c1 trang 239 sgk vật lý 12 nâng cao

\({\varepsilon _\beta } = {{hc} \over {{\lambda _\beta }}} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{4861.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow {\varepsilon _\beta } = 4,{089.10^{ - 19}}(J)\). Đề bài ...

Đề bài - câu 3 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao .
Đề bài - câu 3 trang 34 sgk hình học 11 nâng cao .

Cho đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt P, Q và hai điểm A, B nằm về một phía đối với d. Hãy xác định trên d hai điểm M, N sao cho \(\overrightarrow {MN} = ...

Câu 46 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Câu 46 trang 48 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\(\eqalign{& \tan \left( {2x + 45^\circ } \right)\tan \left( {180^\circ - {x \over 2}} \right) = 1 \cr& \Leftrightarrow \cot \left( {45^\circ - 2x} \right)\tan \left( { - {x \over 2}} \right) = 1 ...

i have $3 là gì - Nghĩa của từ i have $3
i have $3 là gì - Nghĩa của từ i have $3

i have $3 có nghĩa là một cụm từ có nghĩa: "Tôi đặc biệt" (không phải 'đặc biệt' trong giác quan có thể đánh giá trị).Được sử dụng khi ai đó hỏi ...

Đề bài - thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan a ?
Đề bài - thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan a ?

Thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan A ? Đề bài ...

Đề bài - bài 7 trang 29 sgk hình học 10
Đề bài - bài 7 trang 29 sgk hình học 10

\(\begin{array}{l}\overrightarrow {GA} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} = \overrightarrow 0 \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} = - \overrightarrow {GA} ...

Đề bài - bài 1 trang 28 sgk hình học 10
Đề bài - bài 1 trang 28 sgk hình học 10

Ta có \(12\) vectơ là: \(\overrightarrow {AB} ;\overrightarrow {AC} ;\overrightarrow {AD} ;\overrightarrow {BA} ;\overrightarrow {BD} ;\overrightarrow {BC} ;\) Đề bài ...

Đề bài - bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1
Đề bài - bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

\(\eqalign{&Ta \, \, có: tan B = {{AC} \over {AB}} = {{4,5} \over 6} = 0,75 \Rightarrow \widehat B \approx {37^0} \cr & \Rightarrow \widehat C = {90^0} - \widehat B = {53^0}. \cr} \) Đề bài ...

Video hướng dẫn giải - bài 74 trang 40 sgk toán 9 tập 1
Video hướng dẫn giải - bài 74 trang 40 sgk toán 9 tập 1

\(\eqalign{& {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} - \sqrt {15{\rm{x}}} - 2 = {1 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} \cr& \Leftrightarrow {5 \over 3}\sqrt {15{\rm{x}}} - \sqrt {15{\rm{x}}} - {1 \over 3}\sqrt ...

Đề bài - bài 7 trang 28 sgk hình học 12
Đề bài - bài 7 trang 28 sgk hình học 12

Chú ý và sai lầm:KHÔNG ĐƯỢCsử dụng công thức trên như sau:\(\dfrac{{{V_{S.A'B'C'D'}}}}{{{V_{S.ABCD}}}} = ...

Đề bài - bài 4 trang 28 sgk hình học 12
Đề bài - bài 4 trang 28 sgk hình học 12

Khái niệm khối đa diện lồi:Khối đa diện \((H)\) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của \((H)\) luôn thuộc \((H)\). Đề ...

Video hướng dẫn giải - bài 12 trang 27 sgk hình học 12
Video hướng dẫn giải - bài 12 trang 27 sgk hình học 12

- Từ \(\displaystyle M\) kẻ đường thẳng song song với \(\displaystyle DN\), đường này cắt cạnh \(\displaystyle A'D'\) tại điểm \(\displaystyle P\) và cắt đường ...

Đề bài - bài 10 trang 25 sgk đại số 10
Đề bài - bài 10 trang 25 sgk đại số 10

+) Với\(n=2k+1 \, \, (k \in N)\) (lẻ) ta có: \(x=(-1)^{2k+1}=(-1)^{2k}. (-1)^1=-1.\) Đề bài Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp ...

Đề bài - bài 89 trang 111 sgk toán 8 tập 1
Đề bài - bài 89 trang 111 sgk toán 8 tập 1

Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), đường trung tuyến \(AM\). Gọi \(D\) là trung điểm của \(AB, E\) là điểm đối xứng với \(M\) qua \(D\). Đề bài ...