Chủ đề: Viết bài làm văn số 1

Có 1,636 bài viết

Đề bài - bài tập 10 trang 77 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2
Đề bài - bài tập 10 trang 77 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

\(\eqalign{ & {x^2} - {y^2} + 4xy + P = {1 \over 3}{x^2} - 6xy - 3{y^2} + 2x + 3 \cr & ({x^2} - {y^2} + 4xy) + P = ({1 \over 3}{x^2} - 6xy - 3{y^2} + 2x + 3) \cr & P = ({1 \over 3}{x^2} - 6xy - ...

Đề bài - bài tập 7 trang 64 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2
Đề bài - bài tập 7 trang 64 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

\(\eqalign{ & - 3{x^3}{y^5}\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, - 0,3{x^2}y\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7x{y^2}z \cr & ...

Đề bài - bài tập 4 trang 56 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2
Đề bài - bài tập 4 trang 56 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Ở thành phố Đà Lạt, buổi sáng nhiệt độ là x, buổi trưa nhiệt độ tăng y độ so với buổi sáng, đến chiều tối nhiệt độ lại giảm z độ so với buổi ...

Đề bài - hoạt động 2 trang 49 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2
Đề bài - hoạt động 2 trang 49 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

SEA Games 28 có tất cả 11 đoàn thể thao đăng kí tham giá bộ môn Bóng đá nam, mỗi đội bóng được đăng kí danh sách 20 cầu thủ . Hỏi tổng số cầu thủ có ...

Đề bài - hoạt động 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2
Đề bài - hoạt động 4 trang 35 tài liệu dạy – học toán 7 tập 2

Điểm kiểm tra 45 phút môn Tiếng Anh của hai lớp 7A và 7B được cô giáo ghi lại như sau: Đề bài Điểm kiểm tra 45 phút môn ...

Đề bài - bài 2 trang 175 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài 2 trang 175 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Nên \(\widehat {AHB} + \widehat {AHB} = {180^0}(\widehat {AHB} = \widehat {AHC}) \Rightarrow 2\widehat {AHB} = {180^0} \Rightarrow \widehat {AHB} = {90^0} \Rightarrow AH \bot BC\) Đề bài ...

Đề bài - bài 8 trang 171 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài 8 trang 171 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm M sao cho H là trung điểm của AM. Đề bài ...

Đề bài - bài 19 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài 19 trang 170 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Nên \(\widehat {BEM} + \widehat {BEM} = {180^0} \Rightarrow 2\widehat {BEM} = {180^0} \Rightarrow \widehat {BEM} = {90^0}\) Đề bài Cho tam giác ABC ...

Đề bài - bài tập 8 trang 156 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài tập 8 trang 156 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Mà \(\widehat {DBC} + \widehat {ABC} = \widehat {ABD};\widehat {ACB} + \widehat {BCD} = \widehat {ACD}.\) Nên \(\widehat {DBC} = \widehat {ACB}\) Đề bài ...

Đề bài - bài tập 23 trang 155 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài tập 23 trang 155 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Cho hình 50, biết \(\widehat A = \widehat D,\,\,AC = DC,\,\,\widehat {ACB} = \widehat {DCE}\) Đề bài Cho hình 50, biết \(\widehat A = \widehat ...

Đề bài - bài tập 22* trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài tập 22* trang 129 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Ta có: \(\eqalign{ & \widehat {mBI} + \widehat {IDn} = \widehat {{I_1}} + \widehat {{I_2}} \Rightarrow \widehat {mBI} + \widehat {IDn} = \widehat {BID} \cr & \Rightarrow 2x - {4^0} + 3x - {6^0} = 4x ...

Đề bài - bài tập 8 trang 116 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài tập 8 trang 116 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

Cho hai đường thẳng xx và yy cắt nhau tại O. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy; vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Hãy chứng tỏ rằng Ot là tia đối của ...

Đề bài - bài tập 9 trang 99 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1
Đề bài - bài tập 9 trang 99 tài liệu dạy – học toán 7 tập 1

\(\eqalign{ & y = f(x) = - {x^2} + 1 \cr & f( - 3) = - {( - 3)^2} + 1 = - 9 + 1 = - 8 \cr & f( - 2) = - {( - 2)^2} + 1 = - 4 + 1 = - 3 \cr & f( - 1) = - {( - 1)^2} + 1 = - 1 + 1 = 0 \cr & f(0) = - ...

Đề bài - bạn nào đúng 2 chủ đề 6 ?
Đề bài - bạn nào đúng 2 chủ đề 6 ?

Theo em, bạn nào đúng ? Đề bài Theo em, bạn nào đúng ? ...

Đề bài - bài 4 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - bài 4 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Quá trình quang hợp cây xanh (hình H34.21) là quá trình chuyển hóa: Đề bài Quá trình quang hợp cây xanh (hình H34.21) là quá trình ...

Đề bài - hoạt động 11 trang 44 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - hoạt động 11 trang 44 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Khi các cật ở gần, ảnh ảo của vật qua kính lão nằm ở xa mắt hơn, xa hơn điểm cực cận của mắt nên mắt nhìn rõ được hình ảnh của các vật này. Đề ...

Đề bài - hoạt động 1 trang 34 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - hoạt động 1 trang 34 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Thí nghiệm: đặt một thấu hội tụ trong một căn phòng khá tốt, hướng thấu kính đến một khung cửa sổ sáng. Khi đặt một tấm màn phía sau thấu kính, ta có ...

Đề bài - bài 4 trang 28 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - bài 4 trang 28 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Vật sáng AB đặt trước một thấu kính như hình H26.26. Thấu kính là thấu kính hội tụ hay phân kì ? Dựng ảnh AB của AB qua thấu kính. Từ đó cho biết AB là ...

Đề bài - hoạt động 4 trang 22 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - hoạt động 4 trang 22 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Bỏ màn đi, đặt mắt sau thấu kính và nhìn qua thấu kính. Mắt có nhìn thấy ảnh của vật qua thấu kính hay không ? ảnh này cùng chiều hay ngược chiều với ...

Đề bài - bài 2 trang 12 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2
Đề bài - bài 2 trang 12 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 2

Một tia sáng truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường (1) và (2) như hình H25.10, trong đó có một môi trường là không khí. Hỏi môi trường nào là không khí: ...